Physical Education TV-5-MP
Subject Physical Education (PE)
Guarantee pplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Department Physical Training and Sports Centre
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Physical Education (1/1)
Physical Education (1/2)
Physical Education (2/3)
Physical Education (2/4)
Physical Education (3/5)
Physical Education (3/6)
Physical Education (4/7)
Physical Education (4/8)
Physical Education (5/9)
Physical Education (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Development of basic physical abilities. 78 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
KRIŠTOFIČ, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada publishing, 2007
PERIČ, T. DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada publishing, 2010
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01

Doporučená:
JARKOVSKÁ H. Posilování - kondiční kruhový trénink, Praha: Grada Publishing, 2010. 144s. ISBN 978-80-247-3056-1
TVRZNÍK A., ŠKORPIL M., SOUMAR L, Běhání – od joggingu po maraton, Praha: Grada Publishing, 2006. 248s. ISBN 978-80-247-1220-8
ALTER. M. J., Strečink, Praha: Grada Publishing, 1999. 232s. ISBN 80-7169-763-X
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink, Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 80-7033-760-5

Doporučená multimediální:
Výukové DVD – Boj na zemi
Povinná multimediální:
Výukové DVD – 1. stupeň boje zblízka

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanovených kurzů, ústní a písemné ověření teoretických znalostí, reálné doložení individuální přípravy, zvládnutí základní metodiky vedení a řízení tréninkové jednotky.