Surface Technologies PT-5-MPV
Subject Surface Technologies (ST)
Guarantee mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Department Department of Mechanical Engineering
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hrubý, V., Tulka, J., Kadlec, J. Povrchové technologie. Brno – VA v Brně, 1998. Skripta S-823

Doporučená:
Cartier, M, Polak, T. A, Wilcox, G. D. Handbook of Surface Treatments and Coatings. Wiltshire, 2003. ISBN 186058375X

Ústní, písemná, seminární práce, účast na přednáškách a cvičení