Zpravodajské zabezpečení AČR II ZZ II-5-MP
Název předmětu Zpravodajské zabezpečení AČR II (ZZ II)
Garant kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D., MBA
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Zpravodajské zabezpečení AČR II (5/9)
Zpravodajské zabezpečení AČR II (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 8
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Současný stav bezpečnostního prostředí v krizových oblastech 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islámské náboženství a kultura 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povstalectví 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizační struktury a taktika cizích armád 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrněná technika v soudobých armádách, tendence vývoje 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protitankové zbraně a ochrana obrněné techniky 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protivzdušná a protiraketová obrana 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dělostřelectvo a ženijní vojsko 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojskové letectvo 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taktické letectvo 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednotky EB, SIGINT 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>NATO. AJP-2, Allied joint doctrine for intelligence; counterintelligence and security, Edition B Version. 1, Brussels: NATO Standardization office, 2020, 106 s. </p>
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
<p>Pub-20-00-02, Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR, 2. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA Vyškov, 2021, 142 s. </p>
<p>Pub-20-63-01, Doktrína zpravodajského zabezpečení v armádě České republiky, 1. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA, 2020, 38 s.  </p>
<p>NATO. Counter-Insurgency (COIN) (AJP-3.4.4.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 14 July 2016. 126 p. </p>
NATO. Generic Enemy Forces (AIntP-4). Edition A Version 1 Ratification Draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 2016. 528 p.
<p>HLAVIZNA, Petr. Operační použití průzkumu a elektronického boje I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 154 s. ISBN 978-80-7582-147-8; </p>
<p>NOHEL, Jan. Operační použití průzkumu a elektronického boje II. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2021, 90 s.<strong> </strong> </p>
<p>NOHEL, Jan, MICHENKA, Karel, ŘÍHA, Josef, GŘEŠEK, Jan. Zpravodajské zabezpečení AČR I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2022, 168 s.   </p>
<p>MICHENKA, Karel a Jan NOHEL. Taktika průzkumných jednotek I: [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2021, 205 s. </p>

Doporučená:
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
<p>NATO. Intelligence requirement management and collection management (IRM&amp;CM) (AIntP-16) Edition A Version 1 Ratification Draft 1, Brussels: NATO Standardization office, 2018, 66 s. </p>
US Army. Information Collection (FM 3-55). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 23 April 2012. 86 p.
US Army. The Brigade Combat Team (FM 3-90.6.). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 4 August 2006. 494 p.
<p>NATO. NATO Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications (AAP-15 (2021). Brussels: NATO Standardization Agency, 23 April 2021. 316 p. </p>
<p>NATO. Operational – Level Planning (AJP-5). Brussels: NATO Standardization Agency, 24 May 2019. 134 p. </p>

9. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška

10. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení