Czech Armed Forces Intelligence Support II ZZ II-5-MP
Subject Czech Armed Forces Intelligence Support II (INS II)
Guarantee kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D., MBA
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Czech Armed Forces Intelligence Support II (5/9)
Czech Armed Forces Intelligence Support II (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Planning, controling of reconnaissance by battalion´s intelligence staff 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning, controlling of reconnaissance by brigade´s ISR unit 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>NATO. AJP-2, Allied joint doctrine for intelligence; counterintelligence and security, Edition B Version. 1, Brussels: NATO Standardization office, 2020, 106 s. </p>
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
<p>Pub-20-00-02, Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR, 2. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA Vyškov, 2021, 142 s. </p>
<p>Pub-20-63-01, Doktrína zpravodajského zabezpečení v armádě České republiky, 1. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA, 2020, 38 s.  </p>
<p>NATO. Counter-Insurgency (COIN) (AJP-3.4.4.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 14 July 2016. 126 p. </p>
NATO. Generic Enemy Forces (AIntP-4). Edition A Version 1 Ratification Draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 2016. 528 p.
<p>HLAVIZNA, Petr. Operační použití průzkumu a elektronického boje I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 154 s. ISBN 978-80-7582-147-8; </p>
<p>NOHEL, Jan. Operační použití průzkumu a elektronického boje II. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2021, 90 s.<strong> </strong> </p>
<p>NOHEL, Jan, MICHENKA, Karel, ŘÍHA, Josef, GŘEŠEK, Jan. Zpravodajské zabezpečení AČR I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2022, 168 s.   </p>
<p>MICHENKA, Karel a Jan NOHEL. Taktika průzkumných jednotek I: [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2021, 205 s. </p>

Doporučená:
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
<p>NATO. Intelligence requirement management and collection management (IRM&amp;CM) (AIntP-16) Edition A Version 1 Ratification Draft 1, Brussels: NATO Standardization office, 2018, 66 s. </p>
US Army. Information Collection (FM 3-55). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 23 April 2012. 86 p.
US Army. The Brigade Combat Team (FM 3-90.6.). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 4 August 2006. 494 p.
<p>NATO. NATO Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications (AAP-15 (2021). Brussels: NATO Standardization Agency, 23 April 2021. 316 p. </p>
<p>NATO. Operational – Level Planning (AJP-5). Brussels: NATO Standardization Agency, 24 May 2019. 134 p. </p>

9. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška

10. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení