Czech Armed Forces Intelligence Support II
Subject Czech Armed Forces Intelligence Support II (INS II)
Guarantee Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Czech Armed Forces Intelligence Support II (5/9)
Czech Armed Forces Intelligence Support II (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Planning, controling of reconnaissance by battalion´s intelligence staff 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning, controlling of reconnaissance by brigade´s ISR unit 28 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s
Ministerstvo obrany ČR. Zpravodajské zabezpečení v AČR (Pub-23-63-01) 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany, listopad 2009. 96 s.
NATO. Counter-Insurgency (COIN) (AJP-3.4.4) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 14 April 2015. 63 stran
NATO. Generic Enemy Forces (AIntP-4). Edition A Version 1 Ratification Draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 2016. 528 p.

Doporučená:
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO Allied Command Transformation. Collection Coordination and intelligence requirements management – CCIRM handbook. Norfolk, VA: Allied Command Transformation, 6 May 2009. 73 p.
US Army. Information Collection (FM 3-55). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 23 April 2012. 86 p.
US Army. The Brigade Combat Team (FM 3-90.6.). Washington, DC: Headquarters, Departement of the Army, 4 August 2006. 494 p.
NATO. NATO Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications (AAP-15 (2014). Brussels: NATO Standardization Agency, 5 May 2014. 330 p.
NATO. Operational – Level Planning (AJP-5). Brussels: NATO Standardization Agency, 26 June 2013. 172 p.

9. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška

10. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení