Resource Management in the Armed Forces ŘZOS-5-MP
Subject Resource Management in the Armed Forces (RMAF)
Guarantee plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Specification of resource management in the conditions of the armed forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levels of logistics support 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Securing units in peace services 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military transportation 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Food and water supplies 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipment and service requirements 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental protection, OSH and fire protection 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of state property and care of the immovable infrastructure entrusted to the unit 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise to the topics 1-8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The nature, content and goals of HR management in MoD, preparation and development of MoD personnel 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of MO employees 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of financial resources in MoD 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rights and Obligations of Chiefs in Managing Financial Resources in the MoD 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and budgeting of the cost center 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost-benefit analysis as a supporting tool for resource management in MoD sector 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pplication of cost-benefit analyzes in MoD conditions 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise of the topics 10-16 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Vojenská logistika. [Vojenská doktrína Pub 41-00-02]. 1 vyd. Vyškov: VeV-VA, 2009. 128 s.
RMO č. 117/2014. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany, Praha 2014.
RMO č. 48/2013. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013.
VYLEŤAL, Pavel et al. Akvizice a ověřování kvality ve veřejném sektoru. Brno: Tribun EU, 2017. 274 s. ISBN 978-80-263-1168-3.
ŠTANCL, L. a kol. Základy teorie vojensko-ekonomické analýzy. Praha: MONIKA Promotion, 2012, 256 s. ISBN 978-80-905384-0-5.
ARMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha, Grada 2010, ISBN 80-247-1407-8.

Doporučená:
WADE, Norman M. The Sustainment and Multifunctional Logistician´s. 2nd rev. ed. Lakeland, FL: Lightning Press, c2009. ISBN 978-0-9824859-2-7.
WRIGHT, Elisabeth. Defense Acquisition Management: A Reader. New York: Universe Inc, 2010. 317 s. ISBN 978-145-0226-110.
MAYATOVÁ, Alena, OCHRANA, František, PAVEL, Jan a kol. Veřejné finance - v teorii a praxi. Praha. Grada Publishing. a.s., 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8.

Absolvování 75 % hodinové dotace předmětu, splnění dvou písemných testů na min. 75 %.