Defence Resources ZO-5-MP
Subject Defence Resources (DR)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction: Course objectives, Course requirements, Definition of essential terms and notions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense as public goods and value of defense; Public choice and defense; Defense planning context 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of approaches to defense eocnomics 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military expenditures – measuring military expenditures; military expenditures in the worlds, sharing of defense costs in military alliances 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determinants of military expenditures 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic consequences of military expenditures (mutiplication/crowding out effects) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of processing and analyzing data in defense economics 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic aspecs of arms production (arms industry theory, spin off and spill over effects) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trade in military materiel (empirics,Czech arms industry international cooperation) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar: Seminar projects 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and labor market 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efficiency in Defence 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics of armed conflict and terorism 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contemporary trends in defense economics 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar: Presentation and defense of seminar projects findings 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HOLCNER, Vladan., et al. National Defense Economics. Selected Issues. Brno: Univerzita obrany, 2006. 200 s. ISBN 80-7231-125-3.
HOLCNER, Vladan., OLEJNÍČEK, Aleš., HORÁK, Rudolf., MUSIL, Petr. Základy ekonomiky obrany státu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7231-817-9.
HARTLEY, Keith. SANDLER, Todd. Handbook of Defense Economics. Volume 1. Amsterdam: Elsevier, 1995. 606 s. ISBN 0-444-81887-1. (vybrané kapitoly)

Doporučená:
HARTLEY, Keith. SANDLER, Todd. Handbook of Defense Economics. Volume 2. Amsterdam: Elsevier, 2007. 1258 s. ISBN 978-0-444-51910-8.
KRČ, Miroslav. Ekonomické aspekty vývoje obranného průmyslu vyspělých průmyslových zemí v letech 1990-2002. Brno: Vojenská akademie, 2003. 233 s. ISBN 80-7231-115-8.

Zpracování týmového semestrálního projektu, jeho prezentace a obhajoba v rámci semináře (analýza ekonomických aspektů obranných sektorů dvou stanovených států, vzájemné porovnání, interpretace získaných poznatků). Pozn.: Studijní předmět je vyučován v anglickém jazyce.