Modelování a simulace MS-5-MPV
Název předmětu Modelování a simulace (MS)
Garant prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/5
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Modelování, analýza, simulace. Prediktivní modely. Simulační programy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Práce se SNAPem 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do OrCAD PSpice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard SPICE I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování I (pasivní prvky a zdroje) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování II (.model, behaviorální modelování) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard SPICE II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování III (behaviorální modelování) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klidová řešení 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní SPICE analýzy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýzy DC a Transient 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýzy Transient a AC 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příbuzné analýzy (FFT, šumová, Monte Carlo) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FFT 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šumová a statistická analýza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování a simulace blokově orientovaných systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulace blokově orientovaných systémů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulace nelineárních dynamických systémů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modelování a simulace neelektrických dynamických systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální simulační úlohy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LTSpice, HSPICE, Micro-Cap, SIMULINK, Dynast 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Biolek, D. Modelování a simulace v mikroelektronice. 2005
Biolek, D. Modelování a počítačová simulace. Sbírka příkladů. 2015
SNAP 2.6 – program pro symbolickou analýzu lineárních systémů

Doporučená:
Biolek, D. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. BEN, technická literatura, 2004