Armed Forces and Society I OSS I-5-MP
Subject Armed Forces and Society I (AFS I)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collective security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security and defence of the Cczech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
CLAUSEWITZ, Carl von, 1996. O válce. Brno: Bonus A. ISBN 8085914271
GALATÍK, Vlastimil, Jiří HANUS, Petr KOVANDA, Ivo PIKNER a Pavel ZONA, 2015. Úvod do teorie vojenského umění. Brno: Univerzita obrany
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu, Http://www.militaria.cz [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z:http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html
Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Protipovstalecké operace: Vojenská doktrína. 1. vyd., 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA
Skripta S – 9036, Krizové řízení, Brno 2016
Skripta S – 9036 II, Krizové řízení, Brno 2017
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha pro Centrum doktrín VeV - VA Vyškov, 156 s. ISBN 978-80-7278-619-0. VYDALO MINISTERSTVO OBRANY ČR – PREZENTAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Koncepce výstavby AČR 2025. 2015. Praha. Dostupné také z: http://www.army.cz (cit 2018-01-04)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-702-9
Vojenská strategie, 2008. Praha: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. ISBN 978-80-7278-475-2.Dostupné také z: http://www.army.cz
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu
Zákon č. 545/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon). In Sbírka zákonů ČR, ročník 2000
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2000
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 17
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru, ČR
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2000
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition

Doporučená:
KUBEŠA, Milan, 2011. Použití ozbrojených sil v operacích: studijní text. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-821-6
Bezpečnostní strategie České republiky 2003, 2004. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. ISBN 8086345459
Bílá kniha o obraně, 2011. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - odbor komunikace a propagace. ISBN 978-80-7278-564-3
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030, 2015. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-666-4
Nařízení vlády č.431/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení
Nařízení vlády č.432/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Bezpečnostní strategie České republiky, 2015
Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS a k plnění úkolů PČR. Praha: Armáda České republiky, 2016
Směrnice o EKI č. 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. In Úřední věstník Evropské Unie
Ochrana kritické infrastruktury. Česká asociace bezpečnostních manažerů, Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3
Koncepce přípravy občanů k obraně státu, Praha, 2012
HOLCNER, V., OLEJNÍČEK, A., Základy ekonomiky obrany státu. Brno: 2011, ISBN 978-807231-817-9

Ústní, písemná, prezentace, seminární práce, účast na seminářích, písemný test.