War Studies VS-5-MPV
Subject War Studies (WS)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Theory of the art of war 12 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military operations 10 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The principles of the art of war 14 4 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Operational functions 12 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Army Command Theory 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
CLAUSEWITZ, Carl von, 1996. O válce. Brno: Bonus A. ISBN 8085914271
GALATÍK, Vlastimil, Jiří HANUS, Petr KOVANDA, Ivo PIKNER a Pavel ZONA, 2015. Úvod do teorie vojenského umění. Brno: Univerzita obrany
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu, Http://www.militaria.cz [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z:http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html
Kolektiv autorů. Základy vojenských operací. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Použití ozbrojených sil v operacích. Studijní text. Brno: Univerzita obrany
Kolektiv autorů. Protipovstalecké operace: Vojenská doktrína. 1. vyd., 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA
KOVANDA, Petr. The Relation between Military and Civilian Actors in Military Operations. In: The 21th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization. Management and Military Sciences. Sibiu,Romania: "Nicolae Balcescu" Land Force Academy Publishing House, 2015, p. 62-65. ISSN 1843-6722
KOVANDA, Petr; ZONA, Pavel. Civilně vojenská spolupráce. Praha: ASTRON studio CZ, a. s., 2016, 72 s. ISBN 978-80-906148-5-7
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha pro Centrum doktrín VeV - VA Vyškov, 156 s. ISBN 978-80-7278-619-0. VYDALO MINISTERSTVO OBRANY ČR – PREZENTAČNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Koncepce výstavby AČR 2025. 2015. Praha. Dostupné také z: http://www.army.cz (cit 2018-01-04)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-702-9
Vojenská strategie, 2008. Praha: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. ISBN 978-80-7278-475-2. Dostupné také z: http://www.army.cz
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu
Zákon č. 545/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition
PUB-31-10-02, Taktika pozemních sil: Vojenská doktrína, 2011. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA
PUB-53-01-1, Velení a řízení v operacích, 2006. Vyškov

Doporučená:
KUBEŠA, Milan, 2011. Použití ozbrojených sil v operacích: studijní text. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-821-6
Bezpečnostní strategie České republiky 2003, 2004. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. ISBN 8086345459
Bílá kniha o obraně, 2011. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - odbor komunikace a propagace. ISBN 978-80-7278-564-3
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030, 2015. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha. ISBN 978-80-7278-666-4
KOVANDA, Petr. Strategická komunikace - ovlivňování obyvatelstva. In: Zborník vedeckých a odborných prác „NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2016“. Liptovský Mikuláš: AOS generála Milana Rastislava Štefánika, 2017, s. 247-253. ISBN 978-80-8040-551-9
KOVANDA, Petr. Ovlivňování civilního prostředí vojenských operací. In: Zborník vedeckých a odborných prác „NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2016“. Liptovský Mikuláš: AOS generála Milana Rastislava Štefánika, 2016, s. 216-222. ISBN 978-80-8040-534-2
KOVANDA, Petr. Základy informačních operací. In: TAKTIKA 2016. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. 77-83. ISBN 978-80-7231-398-3

Ústní, písemná, prezentace, seminární práce, účast na seminářích, písemný test.