Essentials of Technical Systems Reliability ZSTS-5-MPV
Subject Essentials of Technical Systems Reliability (ETSR)
Guarantee prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Vintr, Z. a kol. Základy spolehlivosti [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2018

Doporučená:
České obranné standardy pro oblast managementu spolehlivosti - ČOS 051667 a ČOS 051668
Ebeling, CH. E. An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. Long Grove: Waweland, 2009
Reliability Engineering Resource Website - http://www.weibull.com/

Účast na cvičení, zpracování 2 samostatných prací, 2 x písemný test znalostí.