Weapons of Mass Destruction and Protection Against Them ZHN-5-MPV
Subject Weapons of Mass Destruction and Protection Against Them (WMD)
Guarantee pplk. prof. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Všeob-Ř-1. Polní řád Pozemních sil Armády České republiky. Praha : Ministerstvo obrany, 1997. 192 s
Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany, 2016. 180 s
Vševojsk-1-1. Povinnosti funkcionářů útvarů a jednotek pozemního vojska Československé armády. Praha : Federální
Vševojsk-1-4. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, část 3. Praha : Ministerstvo obrany, 1997. 155
Vševojsk-1-5. Bojový předpis pozemních sil Armády České republiky, část 4. Praha : Ministerstvo obrany, 1997. 181
Chem-51-5. Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace, předávání zpráv a zajištění varování v operacích
Pub-31-11-01. Taktika družstva. Vyškov : Správa doktrín ŘeVD, 2008. 9 sešitů
Pub-31-11-02. Taktika čety. Vyškov : Správa doktrín ŘeVD, 2008. 10 sešitů
Pub-31-11-03. Taktika roty. Vyškov : Správa doktrín ŘeVD, 2008. 6 sešitů
Pub-31-10-01. Pozemní síly v operacích. Vyškov : Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 294 s
Pub-31-10-02. Taktika pozemních sil. Vyškov : Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 337 s
Pub-36-00-01. Ochrana vojsk. Vyškov : Centrum doktrín VeV – VA Vyškov, 2017. 116 s
Pub-36-16-02. Zásady ochrany proti zbraním hromadného ničení v operacích NATO na taktické úrovni velení. 1. vyd.
OTŘÍSAL, Pavel, SKALIČAN, Zdeněk. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a
OTŘÍSAL, Pavel; SKALIČAN, Zdeněk. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a

Doporučená:
MALÝ, Vladimír; MRVEČKA, Petr; OTŘÍSAL, Pavel; BLANAŘ, Roman; HUMLÍČEK, Vojtěch. Problematika
Doktrína Armády České republiky. 1. vyd. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2004, 147 str. (včetně novelizací z roku

Písemná formou testu