Algorithmization and programming Algoritmizace a programování-5-MPV
Subject Algorithmization and programming (Algorithmization and programming)
Guarantee doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MALÝ, V. Objektově orientované programování a jazyk C#. Brno: Univerzita obrany, 2008, 131 s. Skripta S-2822

Doporučená:
ELLER, F. - C#, začínáme programovat. Praha: Grada, 2002, 242 s.
KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M. Programovací jazyk C. Bratislava: Alfa, 1989, 256 s.

Písemná: analýza problému, návrh řešení, zápis programového kódu a odladění zadané aplikace