Algorithmization and Information Systems AÚIS-5-MPV
Subject Algorithmization and Information Systems (AIS)
Guarantee doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Algorithmization and Information Systems (4/8)
Algorithmization and Information Systems (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MALÝ, V. Objektově orientované programování a jazyk C#. Brno: Univerzita obrany, 2008, 131 s. Skripta S-2822
ONDRYHAL, V. Vývoj a správa IS (části I – Databázové systémy, II – Data mining, III – Vývoj webových aplikací, IV – Softwarové inženýrství, V – Programování v jazyce Python). Soubor elektronických příruček k předmětu, 210s, 2017

Doporučená:
ELLER, F., C#, začínáme programovat. Praha: Grada, 2002, 242 s.
LIU, B., Web Data Mining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Springer, 2011. ISBN 3642194591
RASCHKA, S., Python Machine Learning, Packt Publishing, 2015, ISBN: 978-1783555130

Ústní, písemná, seminární práce