Data Analysis and Communication Signals ADKS-5-MPV
Subject Data Analysis and Communication Signals (DACS)
Guarantee kpt. Ing. Markéta Vršecká, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Data Analysis and Communication Signals (4/8)
Data Analysis and Communication Signals (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KASAL, M. Směrové a družicové spoje. Skriptum FEKT Vysoké učení technické v Brně. Vutium Brno, 2003
Žalud, V.: Moderní radioelektronika. Nakladatelství BEN, Praha 2000. ISBN: 80-86056-47-3
Dobeš, J. Žalud, V.: Moderní radiotechnika. Nakladatelství BEN, Praha 2006. ISBN: 80-7300-132-2
KOVÁŘ, Pavel. Družicová navigace. Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači. Praha: ČVUT Praha, 2016. ISBN 978-80-01-05989-0
Kaderka, J. Úvod do počítačových sítí. Elektronická příručka k předmětu. 2018
Cisco Networking Academy. On-line, dostupné studentům po registraci. http://www.netacad.com

Doporučená:
ŠEBESTA, J. Digitální detekce družicových PSK signálů se spojeným odhadem fáze a časování symbolů. Disertační práce. VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky. Březen 2005
ŠVIRÁK, M. Příspěvek k metodám přenosu informace rádiovými únikovými kanály. Disertační práce. VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky. Březen 2005
MEYR, H., MOENECLAEY, M., FETCHEL, S. A. Digital Communication Receivers. Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing. John Wiley & Sons, 1998
Lambert, Stephen G.., Casey, L. W. Laser Communication in Space. Artech House, 1995. ISBN: 0-89006-722-8
Maral, G., Bousquet, M. Satellite Communications Systems. Wiley, 2004. ISBN: 0-471-49654-5
Gregory, Osche, R. Optical Detection Theory. Wiley, 2002. ISBN: 0-471-22411-1
William, Chang, S.C. RF Photonic Technology in Optical Fiber Links. Cambridge University Press, 2002. ISBN: 0-521-80375-6

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik.