Avionické systémy AS-5-MP
Název předmětu Avionické systémy (AS)
Garant doc. Ing. Miloš Andrle, CSc.
Katedra Katedra letecké techniky
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Avionické systémy (4/8)
Avionické systémy (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Programovatelné elektronické systémy 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektury avionických systémů 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letecké komunikační systémy a datové spoje 30 18 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Letecké rádiové navigační systémy 30 20 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přehledové optoelektronické systémy 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANDRLE, M a kolektiv: Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-247-4. Označení v knihovně UO: S-3726
ANDRLE, Miloš. Radioelektronické vybavení letadel V: Navigační přijímač VOR/ILS/MB II. Brno: VA, 2001. Označení v knihovně UO: S-894/5
LIPKA, Josef; ANDRLE, Miloš; ZELINKA, Jaroslav. Radioelektronické vybavení letadel VI: Dálkoměrný systém DME II. Brno: VA, 2001. Označení v knihovně UO: S-894/6
GRECMAN, Pavel. Radioelektronické vybavení letadel VII: Systém s aktivní odpovědí. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. Označení v knihovně UO: S-894/7
GRECMAN, Pavel. Palubní radiolokační systémy I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-594-9. Označení v knihovně UO: S-2888/1
DANĚK, Karel. Moderní rádiový přijímač. Praha: BEN, 2005. ISBN 80-7300-142-X
NĚMEČEK, Jiří; BOJDA, Petr. Optoelektronická a radiotechnická zařízení v systémech výzbroje letadel 3. Brno: Univerzita obrany, 2004. Označení v knihovně UO: S-670/3

Doporučená:
MOIR, I., SEABRIDGE, A.: Military Avionics Systems. John Wiley & Sons, Inc. 2006..ISBN: 0-470-01632-9
SPITZER, Cary R., Uma FERRELL a Thomas FERREL. Digital avionics handbook. Third edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-6861-4
PROAKIS, J. Digital Communications. McGraw-Hill, 5-th edition, 2017. ISBN-13: 978-0072957167
KAYTON, M. a FRIED, W.R. Avionics Navigation Systems. John Wiley & Sons, Inc. 1996. ISBN 0-471-54795-6
KAI, Borre et al. A Software-Defined GPS and Galileo Receiver: A Single-Frequency Approach. Boston, USA: Birkhauser, 2007, 176 s. ISBN 0-8176-4390-7
GRIFFITHS, H., Christopher BAKER, David ADAMY a George W. STIMSON. Stimson's introduction to airborne radar. Third edition. Edison, NJ: SciTech Publishing, 2014. ISBN 978-1-61353-022-1
POLOCK, D. H.: The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook. Volume 7 - Countermeasure Systems. Michigan, USA: ERIM, 1993
Electronic Warfare And Radar Systems Engineering Handbook. Naval Air Systems Command, Avionics Department, Washington, D.C., 1999. 299 p. Approved for public release, distribution unlimited
ADAMY, David L. Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation. Artech House, 2003. 228 p. ISBN:1580534953

8. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.
9. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.

Požadavky na samostatnou práci studenta: (90 hodin):
8. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (150 stran) - 30 h
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce - 10 h
9. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 20 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 5 h
- Příprava na semestrální zkoušku - 5 h