Avionic Systems AS-5-MP
Subject Avionic Systems (AS)
Guarantee doc. Ing. Miloš Andrle, CSc.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Avionic Systems (4/8)
Avionic Systems (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
20 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANDRLE, M a kolektiv: Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-247-4. Označení v knihovně UO: S-3726
ANDRLE, Miloš. Radioelektronické vybavení letadel V: Navigační přijímač VOR/ILS/MB II. Brno: VA, 2001. Označení v knihovně UO: S-894/5
LIPKA, Josef; ANDRLE, Miloš; ZELINKA, Jaroslav. Radioelektronické vybavení letadel VI: Dálkoměrný systém DME II. Brno: VA, 2001. Označení v knihovně UO: S-894/6
GRECMAN, Pavel. Radioelektronické vybavení letadel VII: Systém s aktivní odpovědí. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004. Označení v knihovně UO: S-894/7
GRECMAN, Pavel. Palubní radiolokační systémy I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-594-9. Označení v knihovně UO: S-2888/1
DANĚK, Karel. Moderní rádiový přijímač. Praha: BEN, 2005. ISBN 80-7300-142-X
NĚMEČEK, Jiří; BOJDA, Petr. Optoelektronická a radiotechnická zařízení v systémech výzbroje letadel 3. Brno: Univerzita obrany, 2004. Označení v knihovně UO: S-670/3

Doporučená:
MOIR, I., SEABRIDGE, A.: Military Avionics Systems. John Wiley & Sons, Inc. 2006..ISBN: 0-470-01632-9
SPITZER, Cary R., Uma FERRELL a Thomas FERREL. Digital avionics handbook. Third edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-6861-4
PROAKIS, J. Digital Communications. McGraw-Hill, 5-th edition, 2017. ISBN-13: 978-0072957167
KAYTON, M. a FRIED, W.R. Avionics Navigation Systems. John Wiley & Sons, Inc. 1996. ISBN 0-471-54795-6
KAI, Borre et al. A Software-Defined GPS and Galileo Receiver: A Single-Frequency Approach. Boston, USA: Birkhauser, 2007, 176 s. ISBN 0-8176-4390-7
GRIFFITHS, H., Christopher BAKER, David ADAMY a George W. STIMSON. Stimson's introduction to airborne radar. Third edition. Edison, NJ: SciTech Publishing, 2014. ISBN 978-1-61353-022-1
POLOCK, D. H.: The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook. Volume 7 - Countermeasure Systems. Michigan, USA: ERIM, 1993
Electronic Warfare And Radar Systems Engineering Handbook. Naval Air Systems Command, Avionics Department, Washington, D.C., 1999. 299 p. Approved for public release, distribution unlimited
ADAMY, David L. Introduction to Electronic Warfare Modeling and Simulation. Artech House, 2003. 228 p. ISBN:1580534953

8. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.
9. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.

Požadavky na samostatnou práci studenta: (90 hodin):
8. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (150 stran) - 30 h
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce - 10 h
9. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 20 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 5 h
- Příprava na semestrální zkoušku - 5 h