Bojové použití protivzdušné obrany BPPVO-5-MPV
Název předmětu Bojové použití protivzdušné obrany (BPPVO)
Garant doc. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.
Katedra Katedra protivzdušné obrany
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Bojové použití protivzdušné obrany (4/8)
Bojové použití protivzdušné obrany (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 7
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Pokročilé metody operační analýzy 22 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostředky vzdušného napadení II 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy teorie střelby PVO 10 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hodnocení bojových možností prostředků PVO 36 20 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Efektivnost a bojová odolnost PVO 22 12 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojové sestavy PVO, jejich zabezpečení a manévr 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO v různých druzích BČ 20 12 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technická příprava prostředků pozemní PVO 10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Májek V., Peltan K. TAKTIKA PVO I a TAKTIKA PVO III. Bojové možnosti. Skriptum UO Brno. 61 a 82 str.
Vobecký P. Taktika RL Průzkumu, část 2. Skriptum UO Brno. 71 str.
Vobecký P. Taktika RL Průzkumu, část 3. Skriptum UO Brno. 57 str.
Hamtil I. Protiraketová obrana. Skriptum UO Brno. 97 str.
Talhofer V. Vojenská topografie. Skriptum UO Brno. 120 str.
Bláha V., Markvart P. Zpravodajská příprava bojiště. Skriptum UO Brno. 140 str.
Pub-31-24-02 Doktrína pozemní PVO České republiky. [Vojenská publikace]. Ministerstvo obrany ČR, Odbor doktrín VeV – VA Vyškov 2015
Pub-31-24-03 Taktika a použití pozemní PVO. [Vojenská publikace]. Ministerstvo obrany ČR, Odbor doktrín VeV–VA Vyškov 2016
Pub-70-01-01 Příprava příslušníků AČR. [Vojenská publikace]. Ministerstvo obrany ČR, Odbor doktrín VeV–VA Vyškov 2007
Oper-2-3 Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) [Vojenský předpis] Praha: GŠ 2015. 170 s

Doporučená:
FM 101-5 Operations
FM 101-5-1 Operational Terms and Graphics
FM 34-130 Intelligence Preparation of Battlefield
FM 44-100 US Army Air and Missile Defense Operations
FM 90-10 Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT)

Ústní zkouška, zpracování písemných dokumentů, seminární práce, účast na závěrečném skupinovém cvičení, prezentace výstupů práce na seminářích.