Diferenciální geometrie DG-5-MPV
Název předmětu Diferenciální geometrie (DG)
Garant Mgr. Vojtěch Růžička, Ph.D.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/5
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základy teorie křivek: Pohyb a křivka, rovinné křivky, obálka soustavy rovinných křivek 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostorové křivky a plochy, Frenetův repér prostorové křivky 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy teorie ploch: První a druhá základní forma plochy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlavní křivky, Obálky soustav ploch, Přímkové plochy Isometrická zobrazení 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geodetické křivky, Plochy s konstantní Gaussovou křivostí 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Vondra, A.: Diferenciální geometrie křivek a ploch. Brno, Vojenská akademie 1994

Doporučená:
Budinský,B., Kepr, B. Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi. Praha, SNTL 1970. Dostupné v knihovně UO pod číslem S 2670/VII
Kolář, I., Pospíšilová, L., Diferenciální geometrie křivek a plocha, elektronické skriptum, Masarykova univerzita v Brně, 2007. 270 s. Dostupné na https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/geom/web/index