Electrical and Special Equipment of Aircraft ESVL-5-MPV
Subject Electrical and Special Equipment of Aircraft (ESEA)
Guarantee pplk. prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Electrical and Special Equipment of Aircraft (4/8)
Electrical and Special Equipment of Aircraft (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
20 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 18 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUB, Michal; NĚMEČEK, Jiří; POLÁŠEK, Martin. Vybavení a výzbroj letadel I. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-393-8. Označení v knihovně UO: S-9027
DUB, Michal. Elektrické vybavení letadel I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-591-8.4. Označení v knihovně UO: S-3787/1
DUB, Michal. Elektrické vybavení letadel II. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-697-7.. Označení v knihovně UO: S-3787/2
ČIŽMÁR, Jan. Letecké přístroje a výšková výstroj letadel. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-202-3. Označení v knihovně UO: S-3712
JALOVECKÝ, Rudolf. Palubní systémy řízení letu I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-500-0. Označení v knihovně UO: S-2754/1
JALOVECKÝ, Rudolf. Palubní systémy řízení letu II. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-593-2. Označení v knihovně UO: S-2754/2

Doporučená:
EISMIN, Thomas K. Aircraft electricity and electronics. 5th edit. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-02-801859-1
PALLETT, E. H. J.; COOMBS, L. F. E. Aircraft instruments and integrated systems. Harlow: Prentice Hall, 1992. ISBN 0-582-08627-2
MOIR, I., SEABRIDGE, A.: Military Avionics Systems. John Wiley & Sons, Inc. 2006. ISBN: 0-470-01632-9
HARRIS, David. Ground studies for pilots. 6th ed. Malden, MA: Blackwell Science, 2003. ISBN 0632059516

8. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.
9. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.

Požadavky na samostatnou práci studenta: (90 hodin):
8. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 20 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 5 h
- Příprava na semestrální zkoušku - 5 h
9. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (175 stran) - 35 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku - 5 h