Electronic Warfare EB-5-MPV
Subject Electronic Warfare (EW)
Guarantee pplk. Ing. Petr Hubáček, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Obsah a principy elektronického boje. 1. díl. [skripta S-2726]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Přijímače ESM. 2. díl. [skripta S-741]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Elektronická protiopatření. 3. díl. [skripta S-2730]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Elektronická proti-proti opatření. 4. díl. [skripta S-1093]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Systémy velení, řízení a spojení. 5. díl. [skripta S-1094]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Analýza činnosti RL a ECM. 6. díl. [skripta S-1095]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ZAJONC, J., ČECHÁK, J. Elektronický boj. Zpracování signálu v elektronickém boji. 7. díl. [skripta S-975]. 1.vyd. Brno: Vojenská akademie, 2000
ČECHÁK, J. Zpracování radiotechnických signálů: Základy teorie rušení. 3. díl. [skripta S-3696]. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2006
HUBÁČEK, P., VESELÝ, J., HOŠKO,E. Základy teorie pasivních systémů I. [skripta S-2622/I].1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007
HUBÁČEK, P., HOŠKO,E. Základy teorie pasivních systémů II. [skripta S-2622/II]. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008
HUBÁČEK, P., VESELÝ, J. Základy teorie pasivních systémů IV. [skripta S-2622/IV]. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010

Doporučená:
Wiley, Richard, G. ELINT - The Interception and Analysis of Radar Signals. London: Artech House, 2006. ISBN 978-1580539258
Lothes, Robert N., Szymanski, Michael B., Wiley, Richard G. Radar Vulnerabity to Jamming. London: Artech House, 1990. ISBN 978-0890063880
Poisel, Richard A. Electronic Warfare Target Location Methods. London: Artech House, 2005. ISBN 978-1608075232
Adam, David. EW 101:A First Course in Electronic Warfare. London: Artech House, 2001, ISBN 978-1580531696
Adam, David. EW 102: A Second Course in Electronic Warfare. London: Artech House, 2004, ISBN 978-1580536868
Adam, David. EW 103: Tactical Battlefield communications Electronic Warfare. London: Artech House, 2009, ISBN 978-1596933873
Adam, David. EW 104: EW Against a New Generation of Threats. London: Artech House, 2015, ISBN 978-1608078691

Ústní zkouška, písemný test, seminární (ročníková) práce, účast na cvičeních a laboratorních praktikách