Geographic and Meteorological Intelligence GMZ-5-MPV
Subject Geographic and Meteorological Intelligence (GMI)
Guarantee doc. Ing. Vladimír Kovařík, Ph.D., MSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KOVAŘÍK, Vladimír. Imagery intelligence (IMINT). Brno: Univerzita obrany, 2011, 70 s. [S-10441]. ISBN 978-80-7231-842-1.
KOVAŘÍK, Vladimír. Dálkový průzkum Země. In: Sborník článků z kurzu vzdělávání „GIS v územním plánování v kontextu integrace do EU“. Praha: Fakulta architektury, ČVUT, 2002, 18 s.
KOVAŘÍK, Vladimír. Introduction to geospatial intelligence (GEOINT). Brno: Univerzita obrany, 2010, 26 s. (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Projekt Inovace studijního programu Vojenské technologie, KA-2).
Pub-26-68-02: Zpracování vojenskogeografických informací a dokumentací při přípravě a vedení operací., Vyškov: VeV-VA 2011.
Pub-53-01-2: Štábní práce v operacích. Vyškov: VeV-VA, 2007.
ŘEZÁČOVÁ, Daniela, a kol. Fyzika oblaků a srážek. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 576 s., 1 DVD. (Gerstner; sv. 2). ISBN 978-80-200-1505-1.
MSG Interpretation Guide. EUMETSAT. [Online] version 1.1.2018. https://www.eumetsat.int/website/home/Data/Training/TrainingLibrary/DAT_2044069.html

Doporučená:
KOVAŘÍK, Vladimír. Anglicko-český a česko-anglický slovník dálkového průzkumu Země. Brno: Vojenská akademie, 2001, 98 s. [S-2296].
Vojenský geografický obzor, ISSN 1214-3707
Sauvageot, Henri. Radar Meteorology. Norwood : Artech House, Inc., 1992. ISBN 0-89006-318-4.
Stephens, Graeme L. Remote sensing of the lower atmosphere: an introduction. New York : Oxford University Press, Inc., 1994. ISBN 0-19-508188-9.

Ústní a písemná přezkoušení, seminární práce, účast na cvičení, prezentace na
semináři.

Požadavky na samostatnou práci studentů (42 hodin):
9. semestr:
- samostatné studium klasifikace multispektrálních dat - 6 h
- praktické procvičení klasifikace multispektrálních dat - 8 h
- studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 18 h
- zpracování návrhů družicových map pro podporu KŘ a vedení operací - 10 h