Information Systems in Geography and Meteorology ISGM-5-MP
Subject Information Systems in Geography and Meteorology (ISGM)
Guarantee prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Information Systems in Geography and Meteorology (4/7)
Information Systems in Geography and Meteorology (4/8)
Information Systems in Geography and Meteorology (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hojovec, V. a kol. Kartografie (1. vydání. vyd.). Praha: Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1987.
Voženílek, V. a kol. Metody tematické kartografie, vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Česká republika: Univerzita Palackého, 2011.
Miklošík, F. Státní mapová díla v České republice. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1997.
Technická dokumentace ArcGIS, Esri, dostupné www.esri.com
Topo-4-5 - Mapové značky pro zpracování topografických map 1:25000, 1:50000 a 1:100000, MO ČR, Praha, 2008
Marie Kaplanová a kolektiv: Moderní polygrafie, Svaz polygrafických podnikatelů, 2009, 391s, ISBN 9788025442302
Romano F. J., Lee B., Rodrigues A., Sankarshanan: Professional prepress, printing & publishing, Prentice-Hall PTR, USA, 1999, ISBN 0-13-099744-7
Répal, V.: Fyzika atmosféry, Brno, Univerzita obrany, 2012, ISBN 978-80-7231-857-5
Pechala, F. – Bednář, J.: Příručka dynamické meteorologie. Praha, Academia 1991

Doporučená:
Kraak, M.-J., & Ormeling, F. Cartography: Visualization of Geospatial Data (Third ed.). Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited, 2010.
Kresse, W., & Danko, D. M. Hanbook of Geographic Information. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. doi:10.1007/978-3-540-72680-7
MacEachren, A. M. How Maps Works: Representation, Visualization and Design. New York, USA: The Guilford Press, 2004.
Slocum, T. a kol. Thematic Cartography and Geographic Visualization (2 ed.). Upper Saddle River, NJ 07458: Pearson Education, Inc., 2005.
Fribert, M.: Základy zpracování obrazu, Univerzita Pardubice. Chemicko-technologická fakulta. Vydavatel Univerzita Pardubice, 2006. ISBN, 8071949019, 9788071949015
Puhaný K., Weiner B.: Polygrafické inženýrství I, Univerzita Pardubice, Vydavatel Univerzita Pardubice, 1996.
Nassau, K.: The Physics and Chemistry of Color, John Wiley&Sons., USA, 2001, ISBN-13: 978-0471391067
Anderson, R.: Digital Prepress, Thomson Delmar Learning, USA, 2007, ISBN 1-4180-1236-X
Bednář, J., Zikmunda, O.: Fyzika mezní vrstvy, Academia, Praha 1985.
Atlas krajiny České republiky, MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Praha 2009, ISBN 978-80-85116-59-5
Vojenský zeměpisný atlas, MNO Praha, 1975
Haag: Der Grosse Weltatlas, Haag Jena, 1973
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php

Ústní zkouška, písemné testy v průběhu semestru, prezentace samostatných prací

Požadavky na samostatnou práci studentů (114 hodin):
7. semestr:
- studium a praktické procvičení technologií sběru dat pro informační systémy
- 18 h
- studium literatury v oblasti fyziky atmosféry (cca 100 stran) - 18 h
8. semestr:
- zpracování ročníkové práce (topografická a tematická mapa s využitím
informačních technologií) - 32 h
- zpracování meteorologických a klimatologických charakteristik zadaného
prostoru s využitím informačních systémů – 24 h
9. semestr:
- zpracování multifaktoriální analýzy z vybraného prostoru pomocí nástrojů
geoinformačních technologií – 22 h