Integrované sítě IS-5-MP
Název předmětu Integrované sítě (IS)
Garant doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.
Katedra Katedra informatiky a kybernetických operací
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Integrované sítě (4/7)
Integrované sítě (4/8)
Integrované sítě (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Algoritmy užívané v počítačových sítích. Vrstvené modely síťové architektury - ISO/OSI, TCP/IP. Síťová vrstva, protokoly IPv4, IPv6. Transportní vrstva, protokoly TCP, UDP. Protokoly aplikační vrstvy. Monitorování a analýza provozu v počítačových sítích. Moderní počítačové sítě, protokoly SPB, TRILL, Fabric Path. 56 20 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problematika linkové vrstvy. Protokol Ethernet, virtuální lokální počítačové sítě (VLAN), trunking, agregace spojů. Protokol Spanning Tree včetně variant, Bezpečnost na linkové vrstvě. Útoky proti prvkům počítačových sítí na linkové vrstvě a obrana proti nim. 28 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DOČKAL, J. Počítačové sítě 1, část 1. Skripta. Brno: VA v Brně, 2002 přepracované vydání, S-897/1a
KADERKA, J. Úvod do počítačových sítí. Elektronická příručka k předmětu. 2018.
SATRAPA, P. IPv6. NIC, Praha 2012. https://knihy.nic.cz/files/edice/ipv6_2012.pdf
Cisco Networking Academy. On-line, dostupné studentům po registraci. http://www.netacad.com
JANSEN, H., ROTTER, H.: Informační a telekomunikační technika. Učebnice UO, U 3067. Praha 2004
VOZŇÁK, M.: Voice over IP. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2009.

Doporučená:
LAMMLE, Todd. CCNA Routing and Switching Complete Study Guide. SYBEX. ISBN-13: 978-1119288282
WALLACE, Kevin. CCNP Routing and Switching. Cisco Press 2014. ISBN-13: 978-1-58720-559-0
CCNA Exploration. Základy sítí. 2012. Elektronická příručka.
CCNA Exploration. Směrování, koncepce a protokoly. 2012. Elektronická příručka.
MRÁZEK, Jakub. CCNE EXpúloration. LAN switching, bezdrátové sítě. 2010. Elektronická příručky.
DOČKAL, J. Počítačové sítě 1, část 2. Skripta. Brno: VA v Brně, 2002 přepracované vydání, S-897/1b
DOČKAL, J. Počítačové sítě 2. Skripta. Brno: VA v Brně, 2002. S 897/2příl
WALLACE, K.: Cisco VoIP. Computer Press 2009. ISBN: 978-80-251-2228-0
BEHL, A.: Securing Cisco IP Tepehony Networks. Ciscopress, 2012. ISBN: 978-1-58714-295-6
DOČKAL, J.: Úvod do bezpečnosti IP telefonie. Skripta UO, S-10097. Brno 2009
SVOBODA, J.: Telekomunikační technika 1., 2., 3. Huthing, Beneš, Praha, 1999

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik