Taktika TAK-5-MPV
Název předmětu Taktika (TAK)
Garant plk. Ing. Jan Drozd, Ph.D.
Katedra Katedra vševojskové taktiky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Bojové a nebojové operace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taktika jako součást vojenského umění 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druhy sil, druhy vojsk, jejich organizační struktury a schopnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití sil v operacích 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dělení taktických činností. Prvky boje 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ofenzivní taktické činnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defenzivní taktické činnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilizační taktické činnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné taktické činnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úrovně velení a řízení v operacích. Úloha a role velitelů a štábů. Struktura štábů na taktické úrovni 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánovací a rozhodovací proces (fáze, jednotlivé postupné kroky, obsah jednotlivých činností) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závěrečný seminář 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01). MO ČR, Odbor doktrín VeV – VA, Vyškov 2011. 294 s
Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02). MO ČR, Odbor doktrín VeV – VA, Vyškov 2011. 337 s
ČERNÝ, J. a kol. Systém velení a řízení v operacích. Brno: UO, 2011, 139 s. ISBN 978-80-7231-836-0
Pub-53-01-1 Velení a řízení v operacích. Vojenská publikace. Vyškov: SpD-ŘeVD, 2006. 212 s

Doporučená:
Doktrína AČR [3. vydání]. Praha: MO, 2013. 160 s
ATP 3.2.2 Command and Control of Allied Land Forces (STANAG 2199). Brussels: NSO, 2016. 263 s
APP-6(c) Joint Symbology (STANAG 2019). Brussels: NSA, 2012. 558 s
AAP-6 Slovník termínů a definic NATO. Praha: MO, 2010. 452 s
AAP-15 Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO. Praha: MO, 2011. 327 s