Engineering Aeronautical and Radionavigation Service ILRS-5-MP
Subject Engineering Aeronautical and Radionavigation Service (EARS)
Guarantee prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Engineering Aeronautical and Radionavigation Service (4/8)
Engineering Aeronautical and Radionavigation Service (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 36 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MED, Slavomír; MRNUŠTÍK, Jan. Inženýrské letecké zabezpečení. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-771-4. Označení v knihovně UO: S-3822
Inženýrské letecká služba. Předpis Let-1-4. Praha: MO AČR, 2006.
Letecká radionavigační služba. Předpis Let-5-2. Praha: MO AČR, 2017.
Požadavky na odbornou způsobilost personálu k údržbě vojenské letecké techniky. ČOS 174007. Praha: Úř OSK SOJ, 2017. (EMAR 66)
ČOS 174004. Požadavky na organizace oprávněné k údržbě. Praha: Úř OSK SOJ, 2013. (EMAR 145)
ČOS 174005. Certifikace vojenské letecké techniky a požadavky na organizace pro vývoj a výrobu vojenské letecké techniky. Praha: Úř OSK SOJ, 2015. (EMAR 21)
ČOS 174008. Požadavky na zachování letové způsobilosti. V přípravě. (EMAR M)

Doporučená:
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpisy L1 – L14, L4444, letecký předpis, ŘLP ČR, Letecká informační služba, Praha 2017.
Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.
Eurocontrol Specifications for Air Traffic Safety Electronics Personnel, Commom Core Content Initial Training. European Organization For The Safety of Air Navigation, 2009, EUROCONTROL-SPEC-132.

8. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičení.
9. semestr: Ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičení.

Požadavky na samostatnou práci studenta (90 hodin):
8. semestr:
- Studium vybraných leteckých předpisů (300 stran) - 30 h
9. semestr:
- Studium organizační a technické dokumentace ILS/LRNS (300 stran) - 30 h
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce - 10 h