Aerial Electronic Systems LES-5-MPV
Subject Aerial Electronic Systems (AES)
Guarantee pplk. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 3/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 16 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PAŘÍZEK, Jiří, Michal DUB, Jan ČIŽMÁR, Rudolf JALOVECKÝ a Jiří NĚMEČEK. Základy leteckých elektrotechnických systémů I. Brno: Univerzita obrany, 2005. Označení v knihovně UO: S3640/1.
ANDRLE, Miloš, Pavel GRECMAN, Petr BOJDA, Petr MAKULA, Jaroslav JEŘÁBEK, Radim BLOUDÍČEK, Stanislav RYDLO a Milan VAŠEK. Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-247-4. Označení v knihovně UO: S3726.
BYSTŘICKÝ, Radek, Josef BAJER a Přemysl JANŮ. Systémy měření a regulace I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-616-8.
BOJDA, Petr, Pavel GRECMAN a Jiří NĚMEČEK. Základy rádiové a optické lokace. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-205-4. Označení v knihovně UO: S3715.
DOBEŠ, Josef a Václav ŽALUD. Moderní radiotechnika. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 978-807-3001-322.
BIOLEK, Dalibor. Řešíme elektronické obvody aneb kniha o jejich analýze. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 978-807-3001-254.
PROAKIS, J. Digital Communications. McGraw-Hill, 5-th edition, 2017. ISBN-13: 978-0072957167

Doporučená:
VOSECKÝ, Slavomír. Radionavigace (062 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-448-6.
PINKER, Jiří a Martin POUPA. Číslicové systémy a jazyk VHDL. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-198-5.
GRIFFITHS, H., Christopher BAKER, David ADAMY a George W. STIMSON. Stimson's introduction to airborne radar. Third edition. Edison, NJ: SciTech Publishing, 2014. ISBN 978-1-61353-022-1.

7. semestr: písemná zkouška, semestrální práce, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních.

Požadavky na samostatnou práci studenta: (60 hodin):
7. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (200 stran) - 20 h
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (15 normostran) - 25 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 5 h
- Příprava na semestrální zkoušku - 10 h