Aviation Information Systems LIS-5-MP
Subject Aviation Information Systems (AVIS)
Guarantee doc. Ing. Miloš Andrle, CSc.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aviation Information Systems (4/8)
Aviation Information Systems (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VAŠEK, Milan. Automatizované systémy řízení letového provozu I. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2007. 117 s. ISBN 978-80-7231-292-4.
VAŠEK, Milan. Automatizované systémy řízení letového provozu II. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7231-675-5.
VAŠEK, Milan. Automatizované systémy řízení letového provozu III. [skripta]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2012. 107 s. ISBN 978-80-7231-823-0.
ANDRLE, Miloš, Pavel GRECMAN, Petr BOJDA, Petr MAKULA, Jaroslav JEŘÁBEK, Radim BLOUDÍČEK, Stanislav RYDLO a Milan VAŠEK. Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-247-4.
VOSECKÝ, Slavomír. Radionavigace (062 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-448-6.

Doporučená:
BLOUDÍČEK, Radim, VAŠEK, Milan. Zkratky používané v RTZ. [studijní pomůcka]. 1.vydání. Brno : Univerzita obrany, 2008. 29 s. ISBN 978-80-7231-553-6.
Kolektiv autorů, Učebnice pilota 2016, Svět křídel, 2016, ISBN 978-80-87567-89-0.
PRŮŠA, Jiří a kol., Svět letecké dopravy, II. rozšířené vydání, Galileo, 2016, ISBN 9788026083092.
ICAO. Letecký předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II – Spojovací postupy (L 10/II). (překlad ICAO Anex 10/II). Ministerstvo
ICAO. Letecký předpis Postupy pro letové navigační služby - Uspořádání letového provozu (L 4444), (překlad ICAO Doc 4444). Ministerstvo dopravy.
ICAO. Předpis Letové provozní služby (L 11), (překlad ICAO ANNEX 11). Ministerstvo dopravy. Praha : Letecká informační služba ŘLP ČR, 2012.
Ministerstvo obrany České republiky. Předpis pro létání. Předpis (Let-1–1). Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2005.
Řízení letového provozu Praha, Vojenská letecká informační služba. Military AIP. Praha : Středisko VLIS, 2012
Kulčák, L. a kol. Air traffic management. Akademické nakladatelství Cerm, s. r. o., Brno, 2002. ISBN 80-7204-229-7
BAZALA, David. Telekomunikace & VoIP telefonie I. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-201-9.
DOČKAL, Jaroslav, Markl JIŘÍ, Sedlák MICHAL a Tomáš VANĚK. Úvod do bezpečnosti IP telefonie. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-692-2.

8. semestr: Ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičení.
9. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičení.

Požadavky na samostatnou práci studenta (90 hodin):
8. semestr:
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 30 h
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (200 stran) - 20 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 10 h
9. semestr:
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (200 stran) - 20 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 10 h