Technická mechanika TM-5-MPV
Název předmětu Technická mechanika (TM)
Garant pplk. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D.
Katedra Katedra strojírenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod a základní pojmy statiky 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiomy statiky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovinná soustava sil 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovinné staticky určité nosníky 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovinná soustava těles s reálnými vazbami 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematika bodu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematika tělesa 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematika současných pohybů bodů a těles v rovině 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinematická analýza rovinných mechanizmů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanizmy s konstantním převodem 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika hmotného bodu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika tuhého tělesa 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika soustavy tuhých těles 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody dynamické analýzy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Sedlák, I., Konečná, H.,Janošťák, J.:Technická mechanika Statika,UO Brno,2005
Sedlák, I., Konečná, H.:Technická mechanika Kinematika,UO Brno,2005
Sedlák, I., Konečná, H.:Technická mechanika Dynamika,UO Brno,2005

Doporučená:
Kolektiv: Technická mechanika. Sbírka úloh. S-2362, VA Brno, 1980