Radiocommunications RKOM-5-MPV
Subject Radiocommunications (RCOM)
Guarantee doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Radiocommunications (3/6)
Radiocommunications (4/7)
Radiocommunications (4/8)
Radiocommunications (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
14 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hácha, B., Pilný, P., Richterová, M. Šíření rádiových vln. Antény a šíření rádiových vln I. Brno: Univerzita obrany, 2004. – CD ROM
Hácha, B., Richterová, M. Antény a šíření rádiových vln II. Antény. Brno: Univerzita obrany, 2006. - CD ROM
Pelikán, K. Signály a systémy. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3594.
Pelikán, K., Lokay, M. Analýza a zpracování signálů. Brno: Vojenská akademie, 1997.
Johanides, P., Mazálek, A., Richterová, M.: Radiokomunikace 1. UO Brno, 2009. ISBN: 978-80-7231-634-2. S-3615/1.
Johanides, P., Nerud, V.: Radiokomunikace 2. UO Brno, 2006. S-3615/2.
Pelikán, K.: Radiokomunikace 4. UO Brno, 2005. S-3615/4.
Nerud, V. Rádiové vysílače a přijímače. Brno: Universita obrany, 2000. S 1926/4.
Nerud, V. Rádiové vysílače a přijímače I. Brno: Universita obrany, 2008. S 3777/1
Nerud, V. Rádiové vysílače a přijímače II. Brno: Universita Obrany, 2009. S 3777/2.

Doporučená:
Richterová, M., Pilný, P. Antény a šíření rádiových vln. Sbírka příkladů. Brno: Vojenská akademie, 1998.
Richterová, M., Pilný, P. Antény a šíření rádiových vln. Návody na laboratorní cvičení. Brno: Vojenská akademie, 1998.
Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB pro začátečníky – 1. díl. BEN- Technická literatura, 2003
Žalud, V.: Moderní radioelektronika. Nakladatelství BEN, Praha 2000. ISBN: 80-86056-47-3.
Dobeš, J. Žalud, V.: Moderní radiotechnika. Nakladatelství BEN, Praha 2006. ISBN: 80-7300-132-2.
Proakis, J., G.: Digital Communications. McGraw-Hill, Boston 2001. ISBN: 0-07-232111-3.
Goldsmith, A.: Woreless Communications. Cambridge University Press, Cambridge 2005. ISBN:978-0-521-83716-3.
Molisch, A.: Wireless Comunications. John Wiley, 2006. 0-470-84888-X.
Dahlman, E., Parkvall, S., Skold, J.: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. ACADEMIC PRESS, Oxford, 2011. ISBN: 978-0-12-385489-6.
Moon, K., T. Error Correction Coding. Wiley, New Jersey 2005. ISBN: 0-471-64800-0.
Lambert, Stephen G.., Casey, L. W. Laser Communication in Space. Artech House, 1995. ISBN: 0-89006-722-8
Maral, G., Bousquet, M. Satellite Communications Systems. Wiley, 2004. ISBN: 0 471 49654 5

Ústní, písemná, seminární práce a její prezentace, účast na cvičení a absolvování laboratorních praktik