Chemical and Biological Weapons CHBZ-5-MP
Subject Chemical and Biological Weapons (CHBW)
Guarantee prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.
Department NBC Defence Institute
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Chemical and Biological Weapons (4/8)
Chemical and Biological Weapons (5/9)
Chemical and Biological Weapons (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction, development and progress in chemical weapons and chemical warfare agents 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classification and properties of CWA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocking agents 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyanogen agents 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blister agents 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerve agents 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riot control agents 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incapacitating agents 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabotage poisons and herbicides 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical survey and surveillance technical means and chemical inspection system 8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HALÁMEK, E. a Z. KOBLIHA. Přehled bojových chemických látek (Úvod do problematiky). Vyškov: VVŠ PV, 2002.
HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. a V. PITSCHMANN. Analýza bojových chemických látek, Brno: UO ÚOPZHN, 2007. ISBN 978-80-7231-258-0.
HALÁMEK, E. KOBLIHA, Z. a V. PITSCHMANN. Analysis of Chemical Warfare Agents. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-658-8. ISBN 0-9727863-1-7.
HOENIG, S. L. Compendium of Chemical Warfare Agents. New York: Springer, 2007. 222 s. ISBN 978-0-387-34626-7.
LEDGARD, J. B. The Preparatory Manual of Chemical Warfare Agents. Columbus: The Paranoid Publisher Group, 2003. 265 s. ISBN 0-9727863-1-7.
STŘEDA, L. a Z. KOBLIHA. „Neletální“ chemické zbraně – zbraně pro 21. století? Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0975-8.
Field Manual FM 3-II.9: Potential Military Chemical/Biological Agents and Compounds. Eximdyne 2005, Wentzeville. ISBN 0-9767264-0-9.
MARRS, T. C., Maynard, R. L. and F. R. Sidell. Chemical Warfare Agents, Toxicology and Treatment. New York: Wiley, 1996. ISBN 0-471-95994-4.
PRYMULA, R. Biologický a chemický terorismus. 1. vydání. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0288-6.
BUCHTA, J., et al. Vysoce riziková biologická agens. Praha: AZIN CZ s.r.o., 2002.
MATOUŠEK, J., BENEDÍK, J. a P. LINHART. CBRN. Biologické zbraně. 1. vydání. Ostrava: SBPI, 2007. ISBN 978-80-7385-003-6.
ŘEHÁK, D. FOLTIN, P. a R. STOJAR. Vybrané aspekty soudobého terorismu. 1. vydání. MO ČR, 2008. ISBN 978-80-7278-443-1.
ROSYPAL, S. Bakteriologie a virologie. 1. vydání. Praha: Scientia, s.r.o., 1994. 67 s. ISBN 80-85827-16-6.
STŘEDA, L., KOBLIHA, Z. a E. HALÁMEK. Bojové chemické látky ve vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. SÚJB Praha: AZIN CZ, 2004.
PATOČKA, J. a kol. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0608-3.
HORÁK J., LINHART I. a P. KLUSOŇ. Úvod do toxikologie pro chemiky. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2004. ISBN 80-7080-548-X.

Doporučená:
CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. Biologie. 1st ed. Computer Press 2006.
ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. Díl I - Informační makromolekuly - Molekulární biologie prokaryot. 3. Vydání. Brno, 1998. ISBN 80-902562-0-1,
ROSYPAL, S. Úvod do molekulární biologie. Díl II - Molekulární biologie eukaryot. 3. vydání. Brno, 1999. ISBN 80-902562-1,
MEYER J. Der Gaskampf und die chemichen Kapmfstoffe. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1926.
ETTEL, V. Chemická válka. Praha: Vědecký vojenský ústav, 1932.
KLEMENT, C., MEZENCEV, R. a J. BAJGAR. Biologické a chemické zbraně. Banská Bystrica: Vydavatelství PRO, 2013. ISBN 978-80-89057-43-6.
PRENTISS, A. M. Chemical in War. Washington, 1937.
PITSCHMANN, V. Historie chemické války. Praha: Military System Line, 1999.
PITSCHMANN, V.; HALÁMEK, E.; KOBLIHA, Z. Boj ohněm, dýmem a jedy. Praha: Military System Line, 2001.
PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. Praha: Naše vojsko, 2010. ISBN 978-80-206-1110-9.
PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. Praha: Naše vojsko, 2012. ISBN 978-80-206-1298-4. · PITSCHMANN, V. Chemická válka ve věku atomu a DNA. Praha: Naše vojsko, 2016. ISBN 978-80-206-1632-6.
FRANKE, S. Lehrbuch der Militärchemie, Band 1 und 2. Berlin: Militärverlag, 1977.
VOKURKA, M. a kol. Velký lékařský slovník. 5. vydání. Praha: Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-058-5.
ALIBEK, K. W.; HANDELMAN, S. Biohazard. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, s.r.o., 2002. ISBN 80-206-0629-7.
ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie. 2. vydání. Praha: SNTL, 1982.
STŘEDA, L. Šíření zbraní hromadného ničení - vážná hrozba 21. Století. 1. vydání. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR. ISBN 80-86640-03-5.
PITSCHMANN, V., HALÁMEK, E. a Z. KOBLIHA. Průmyslové toxické látky (rizika, vlastnosti, ochrana). /Skripta/ Vyškov: VVŠ PV, 2003.
PROKEŠ, J. Základy toxikologie, Galén, 2005, ISBN 80-7262-301-X
MARRS, T., MAYNARD, L. R. and R. F. SIDELL. Chemical Warfare Agents, Toxicology and Treatment. New York: John Ilea and Sons. 1997. ISBN 0-471-95994-4.
<p>JAMES A. ROMANO, Jr., BRIAN J. LUKEY, HARRY SALEM. Chemical Warfare Agents. Chemistry Pharmacology, Toxicology and Therapeutics. New York: CRC Press, 2008, 723 s. ISBN 978-1-4200-4661-8</p>

8 semestr:

5 průběžných testů

prezentace zadaného tématu

zápočtový test

ústní zkouška

9 semestr:

10 průběžných testů

prezentace zadaného tématu

100% účast při LC

zápočtový test

ústní zkouška

10 semestr:

5 průběžných testů

prezentace zadaného tématu

zápočtový test