Equipment and Combat Usage of Chemical Corps VBPCHV-5-MP
Subject Equipment and Combat Usage of Chemical Corps (ECUCHC)
Guarantee mjr. Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Equipment and Combat Usage of Chemical Corps (4/7)
Equipment and Combat Usage of Chemical Corps (5/9)
Equipment and Combat Usage of Chemical Corps (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Principles of attachment of chemical units and formations to task forces 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command posts and command procedures in the chemical corps units and formations 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactics and procedures of CBRN reconnaissance units 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerial radiological reconnaissance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decontamination site and procedures of decontamination units 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactics and procedures of decontamination units 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactics and procedures of SIBCRA teams 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactics and procedures of chemical units in specific environments 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization, equipment, capabilities and tactics of multifuncional CBRN company 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization, equipment, capabilities and tactics of CBRN regiment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO and national standards of chemical units and staffs preparedness 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warning and reporting and hazard prediction of CBRN events 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duties and responsibilities of staffs, chemical specialists during planning and conduct of chemical support 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical support of mechanized battalion (battalion combat team) in predominant campaign themes 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical support of mechanized brigade (brigade combat team) in predominant campaign themes 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical support in peace support operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise to chemical support of military formations 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Chemické vojsko - názvoslovná norma. /NN 30 0101/. Praha: MO, 2009. 222 s.
Vojskové dozimetrické přístroje. /Chem-22-3/. Praha: MNO, 1985. 132 s.
Automatický signalizátor otravných látek GSA-12. /Chem-22-10/. Praha: MNO, 1987. 79 s.
Obrněný průzkumný transportér BRDM-2rch. /Chem-28-10/. Praha: MNO, 1978. 100 s.
DVOŘÁK, T., FARNÍK, R., ŽUJA, P. Výzbroj chemického vojska, Díl I, Přístroje RCHPz a DCHK. Studijní text S 3658. Vyškov: Ústav OPZHN UO, 2005. 19 s.
Prostředky individuální ochrany. /Chem-2-2/. Praha: MO, 2014. 224 s.
Dekontaminace v AČR. /Vševojsk-2-11/. Praha: MO, 2016. 78 s.
Vojskové odmořovací soupravy. /Chem-23-1/. Praha: MNO, 1984. 136 s.
Časové normy pro hodnocení BP chemických jednotek. /Chem-3-1/. Praha: MO, 2011. 59 s.
Zařízení pro speciální očistu bojové techniky LINKA-82. /Chem-28-7/. Praha: MNO, 1986. 189 s.
ŽUJA, P., VIČAR, D., SKALIČAN, Z. Výzbroj chemického vojska, Díl II., Zařízení a technika dekontaminace výzbroje, techniky, materiálu a osob. Studijní text S 3658/2. Brno: UO, 2007. 143 s.
ŽUJA, Petr. Výzbroj chemického vojska, Díl III. Směšovač EDS. Studijní text S-3658/3. Brno: Univerzita obrany, 2012, 94 s. ISBN 978-80-7231-885-8.
ŽUJA, Petr. Výzbroj chemického vojska, Díl IV., Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08. /Studijní text S-3658/4/. Brno: Univerzita obrany, 2016, 56 s. ISBN 978-80-7231-375-4.
ŽUJA, Petr. Výzbroj chemického vojska. Díl V. Malý dekontaminační automobil - MDA. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017, 63 s. ISBN 978-80-7582-006-8.
Chem-51-3. Vzdušný radiační průzkum. Praha: Federální ministerstvo obrany, 1992. 92 s.
Chem-51-7. Vyhodnocování přímých účinků jaderných zbraní. Praha: Ministerstvo obrany, 2009. 222 s.
Chem-1-4. Monitorování radiační, chemické a biologické situace silami a prostředky Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany, 2009. 88 s.
Chem-1-6. Činnost jednotek radiačního a chemického průzkumu. Praha: Ministerstvo obrany, 2009. 136 s.
Chem-51-4. Meteorologické zabezpečení monitorování radiační a chemické situace. Praha: Ministerstvo obrany, 2003. 220 s.
Všeob-Ř-1, Polní řád Pozemních sil Armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany, 1997. 192 s.
Pub-31-10-01. Pozemní síly v operacích. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 294 s.
Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany, 2016. 180 s.
Pub-31-10-02. Taktika pozemních sil. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA, 2011. 337 s.
Vševojsk-2-6. Chemické zabezpečení v Armádě České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany, 2008. 109 s.
Vševojsk-2-14. Bojové použití chemického vojska. Praha: Ministerstvo obrany, 2012. 121 s.
DRAČKA, Emil, ZABADAL, Miroslav, KUČÍK, Jozef. Chemické zabezpečení útvaru a svazku. Brno: UO, 2005, skripta S – 3648, 207 s.
OTŘÍSAL, Pavel, SKALIČAN, Zdeněk. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých operacích. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-7231-883-4.
Vševojsk-2-14. Bojové použití chemického vojska. Praha: Ministerstvo obrany, 2012. 121 s.
TKÁČIK, Ján, KUČÍK, Jozef a OTŘÍSAL, Pavel. Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany. [Skripta]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2006. 101 s.
TKÁČIK, Ján, KUČÍK, Jozef. Komunikační a informační podpora praporu radiační, chemické a biologické ochrany. [Skripta]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 107 s.
Pub-36-16-02. Zásady ochrany proti zbraním hromadného ničení v operacích NATO na taktické úrovni velení. 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV - VA, 2012. 267 s.
MALÝ, Vladimír; MRVEČKA, Petr; OTŘÍSAL, Pavel; BLANAŘ, Roman; HUMLÍČEK, Vojtěch. Problematika OPZHN a chemického zabezpečení u zdravotnické služby. [Učební texty - Svazek 366]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany 2010. 84 s. ISBN 978-80-7231-345-7.
OTŘÍSAL, Pavel; SKALIČAN, Zdeněk. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých operacích. [Studijní text S-2590]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7231-883-4.
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. [Studijní text S-3218]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2013. 155 s. ISBN 978-80-7231-947-3.
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav. Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace: Díl I: Vyhodnocování chemické situace v NATO a v AČR. [Studijní text S-3849/1]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2014. 231 s. ISBN 978-80-7231-968-8.
OTŘÍSAL, Pavel; ZAHRADNÍČEK, Radim; FLORUS, Stanislav. Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace: Díl II: Vyhodnocování biologické situace. [Studijní text S-3849/2]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2016. 153 s. ISBN 978-80-7231-472-0.
OTŘÍSAL, Pavel; ZAHRADNÍČEK, Radim. Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace: Díl III: Vyhodnocování radiační situace po použití radiologických zbraní (radiologických událostech). [Studijní text S-3849/3]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2017. 13 s. ISBN 978-80-7582-005-1.
ZAHRADNÍČEK, Radim; OTŘÍSAL, Pavel. Chemické vojsko v operacích. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2018, 72 s. ISBN 978-80-7582-052-5.

Doporučená:
Pokyny pro tvorbu a rezervaci zásob MU 2.3 (CHTM). /Čj. 5186/27-1200/. Praha: MO GŠ AČR, 2003. 61 s.
Návod na obsluhu a údržbu soupravy pro dekontaminaci osob SDO. Zlín: Losberger RDS, 2014. 45 s.
NEUŽIL, L., MÍKA, V. Chemické inženýrství I. 2. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-312-6.
Technický popis soupravy lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN. Nový Jičín: VOP CZ, 2014.
Doktríny AČR (2004, 2010, 2013).
Zákon č. 240/2000 Sb. Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky.
STANAG 2014, Struktura rozkazů, uvádění časových údajů, názvů míst a stanovení rozhraní.
Vševojsk 1-1. Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska.
Vševojsk 1-5. Bojový předpis pozemních sil AČR, část 4.

7. semestr – soubor písemných testů zaměřených na vojenský materiál používaný u chemického vojska AČR. Zápočet a ústní zkouška.

9. semestr – zpracování teroretické semestrální práce na stanovené téma zaměřené na problematiku použití jednotek CHV ve vojenských operacích. Zápočet a ústní zkouška.

10. semestr – zpracování teroretické semestrální práce na stanovené téma zaměřené na problematiku použití jednotek CHV ve vojenských operacích. Zápočet.