Radiochemistry and Nuclear Weapons RJZ-5-MP
Subject Radiochemistry and Nuclear Weapons (RNW)
Guarantee mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (4/8)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (5/9)
Radiochemistry and Nuclear Weapons (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction tu the nuclear weapons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principal function of nuclear weapons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effects of nuclear weapons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock wave of a nuclear explosion 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermal radiation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionizing radiation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radioactive contamination 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EM pulse 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear power plants 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Units and calculation in subject nuclear weapons 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field devices in radiation recce and dosimetry check 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to dosimetry, characteristics of nuclear decays and interactions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas-filled detectors 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scintillation detectors 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semiconductor detectors 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integral detectors 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods and instrumentatiton for radioactive contamination measurement 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods and instrumentation for radiation field measurement 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods and instrumentation for natural radiation measurement 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airborne and mobile gama spectrometry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Dušek J., Píšala J.: Jaderné zbraně, Computer Press (2006), ISBN 80-251-0817-1.
Pitschmann V.: Jaderné zbraně: Nejvyšší forma zabíjení, Naše Vojsko (2005), ISBN 80-206-0784-6.
Bernstein J.: Nuclear Weapons, Cambridge University Press (2008), ISBN 978-0-521-88408-2.
Navrátil O.: Jaderná chemie. Academia /Praha (1985).
Janda J., Fišerová L., Tokárová A.: Jaderná chemie I., , UO (2016), ISBN: 978-80-7231-383-9, S-9034.
Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření a jaderná energie. Konvoj Brno (1998), ISBN 80-85615-8.
Lannunziata M. F.: Handbook of Radioactivity Analysis. Academic Press, Great Britain (2004), ISBN 0-12-436603-1.
Šeda J. a kol.: Dozimetrie ionizujícího záření. SNTL/ALFA Praha (1983).

Doporučená:
Filip J.: Fyzikální základy jaderných zbraní. Skriptum VVŠ PV Vyškov (1976).
Surý J.: Jaderně energetická zařízení. Skripta VVŠ PV Vyškov (1992).
Ehmann W. D., Vance D. E.: Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, ISBN 0-471 628 2.
Knoll F. G.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, Inc. USA (2000), ISBN 0-471-07338-5.
Gerndt J., Průša P.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT Praha (2011), ISBN 978-80-01-04710-1.
Gilmore G., Hemingway D. J.: Practical Gamma-Ray Spectrometry, ISBN: 0-471-95150-1.

4. ročník, 8. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 9. semestr

 • 2 písemné testy v průběhu semestru
 • Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • Zápočet, zkouška

5. ročník, 10. semestr

 • Zpracování výsledků experimentální práce formou laboratorních protokolů
 • 100% účast na laboratorních cvičeních
 • zápočet