Weapons of Mass Destruction and Protection Against Them ZHN-5-MP
Subject Weapons of Mass Destruction and Protection Against Them (WMD)
Guarantee mjr. Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Weapons of mass destruction, toxic industrial material and principles of force protection 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear and radiological weapons, means of their usage, and harmful effects 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical weapons, means of their usage, and significant chemical warfare agents 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological weapons, their properties, and means of usage 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commanders and staffs duties and responsibilities during the confuct of CBRN defence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detection, identification, and monitoring 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warning and reporting on WMD/CBRN events, information management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical protection, infividual protection equipment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazard management and consequence management, decontamination 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBRN defence of land forces and air forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military operations in a CBRN-contaminated environment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CBRN defence equipment for individuals and units, principles of their usage 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technological advancements in CBRN defence equipment 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Course-credit seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OTŘÍSAL, Pavel; SKALIČAN, Zdeněk. Problematika ochrany proti zbraním hromadného ničení v soudobých operacích. [Studijní text S-2590]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012. 167 s. ISBN 978-80-7231-883-4.
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav; SKALIČAN, Zdeněk. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. [Studijní text S-3218]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2013. 155 s. ISBN 978-80-7231-947-3.
Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Vojenský předpis. Praha: Ministersvo obrany, 2016.

Doporučená:
MALÝ, Vladimír; MRVEČKA, Petr; OTŘÍSAL, Pavel; BLANAŘ, Roman; HUMLÍČEK, Vojtěch. Problematika OPZHN a chemického zabezpečení u zdravotnické služby. [Učební texty - Svazek 366]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany 2010. 84 s. ISBN 978-80-7231-345-7.
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav, 2013, 156 str.

4. semestr - písemný test, zápočet