Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení PMOZHN-5-MP
Název předmětu Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (PMOZHN)
Garant plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.
Katedra Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (4/7)
Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (4/8)
Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (5/9)
Principy a metody ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Laboratorní cvičení z individuální a kolektivní ochrany 42 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FLORUS, Stanislav; OTŘÍSAL, Pavel. Konstrukce obličejových masek. Brno: Tribun EU s. r. o., 2015, 162 s. ISBN 978-80-263-0881-2.
FLORUS, Stanislav. Používání zařízení kolektivní ochrany. [Pomůcka AČR PUB-04-00-01]. Vyškov, ÚOPZHN 2007. 111 s.
FLORUS, Stanislav; OTŘÍSAL, Pavel; HANZLÍK, Václav. Chem-2-2. Prostředky individuální a kolektivní ochrany a jejich používání. Praha: Ministerstvo obrany, 2014. 224 s.
PITSCHMANN, V. a kol. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: MANUS, 2011, 224 s. ISBN 978-80-86571-09-6.
BIZZIGOTI, G. O., RHOADS, R. P., LEE, S. J., BECKER, J. J., SMITH, B. M. Handbook of Chemical and Biological Warfare Agent Decontamination. Glendale (USA): ILM Publications, 2012. 431 p. ISBN 978-1-906799-06-9.
BROZE, G. Handbook of detergents. New York: Marcel Dekker, Inc., 1999, 751 p. ISBN 0-8247-1417-2.
DVOŘÁK, J. Speciální očista. Návody pro laboratorní a výpočetní cvičení. Vyškov: VVŠ PV, 1987.
DVOŘÁK, J. Speciální očista. Dezaktivace. Vyškov: VVŠ PV, 1986.
DVOŘÁK, J. Speciální očista. Dezinfekce. Vyškov: VVŠ PV, 1985.
DVOŘÁK, J. Speciální očista. Odmořování. Vyškov: VVŠ PV, 1992.
STRNADOVÁ, N., JANDA, V. Technologie vody I. 2. přepracované vydání Praha: VŠCHT, 2004. 226 s. ISBN 80-7080-348-7
DOHÁNYOS, M., KOLLER, J., STRNADOVÁ, N. Čištění odpadních vod. 2. vydání. Praha: VŠCHT, 2004. 177 s. ISBN 80-7080-316-9
STŘEDA, L., HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. Bojové chemické látky. 1. vydání. Praha: SÚJB, 2004. 120 s. ISBN 80-239-3102-4
KLENER, V. a kol. Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB Praha (2000), ISBN 80-238-3703-6.
STABIN, M. G. Radiation protection and dosimetry. Introduction to health physics. Springer. 2008, ISBN 978-0-387-49982-6.

Doporučená:
FLORUS, Stanislav. Prostředky ochrany dýchacích orgánů určené k úniku z kontaminovaných prostorů. 1. část. [Učební pomůcka S-3798/1] Brno: UO 2009. 134 s. ISBN: 978-80-7231-673-1
FLORUS, Stanislav, OTŘÍSAL, Pavel. Prostředky ochrany dýchacích orgánů určené k úniku z kontaminovaných prostorů. 2. část. Prostředky ochrany dýchacích orgánů proti ZHN. [Studijní pomůcka]. Brno: Univerzita obrany, 2010. 84 s. ISBN: 978-80-7231-605-2
HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z., PITSCHMANN, V. Analýza bojových chemických látek. 1. vydání. Brno: UO, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7231-258-0
POUCHLÝ, J. Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav. 2. vydání. Praha: VŠCHT, 2001. 124 s. ISBN 80-7080-422-X.
HORÁKOVÁ, M. a kol. Analytika vody. 2. upravené vydání. Praha: VŠCHT, 2003. 335 s. ISBN 80-7080-520-X
FLORUS, S. a DVOŘÁK, T. Charakteristika zbraní hromadného ničení, nebezpečných škodlivin a zápalných látek. I. část. Charakteristika zbraní hromadného ničení. Vyškov: VVŠ PV, 2002. 250 s.
FLORUS, S. Charakteristika zbraní hromadného ničení, nebezpečných škodlivin a zápalných látek. II. část. Charakteristika nebezpečných škodlivin a zápalných látek. Vyškov: VVŠ PV, 2003. 112 s.
FLORUS, Stanislav. Prostředky ochrany dýchacích orgánů v armádě – historický přehled. Část I. Ochranné masky k ochraně osob. Vyškov: UO v Brně 2006. 127 s.
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření a jaderná energie. Brno: Konvoj. 1998, ISBN 80-85615-8.

7. semestr – písemné testy, seminární práce, účast na cvičeních, zápočet a ústní zkouška.

8. semestr – absolvování laboratorních cvičení a zpracování výsledků experimentální práce formou laboratorních protokolů, zápočet.

9. semestr – písemenné testy, seminární práce, zápočet.

10. semestr – absolvování laboratorních cvičení a zpracování výsledků, písemný test, zápočet.