Radiolokace I RLOK I-5-MPV
Název předmětu Radiolokace I (RLOK I)
Garant doc. Ing. Libor Dražan, CSc.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Radiolokace I (3/6)
Radiolokace I (4/7)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Radiolokační systémy - funkce vysílače a jeho parametry 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiolokační systémy - funkce a základní parametry antén 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiolokační systémy - funkce přijímače a jeho parametry 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiolokační systémy - zpracování signálu, funkce a parametry 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Dražan,L. Základy radiolokace. Základní principy radiolokace. Brno: Vojenská akademie, 2002. S-1640/1
Dražan,L. Základy radiolokace. Radiolokační systémy. Brno: Univerzita obrany, 2004. S-1640/2

Doporučená:
Skolnik M. I. Introduction to radar systems. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. ISBN 978-0-07-148547-0