Radiotechnical Signals I RS I-5-MPV
Subject Radiotechnical Signals I (RS I)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hlaváčková, I. Radiotechnické signály a jejich zpracování. Brno: 2011. S-10271
Pelikán, K. Signály a systémy. Brno: 2005. S-3594
Čechák, J. Zpracování radiolokačních signálů – I. Brno: 2004. S-2399
Beer, F. Přijímače radiotechnických průzkumných prostředků. Brno: 1984. S-1116
Jiří, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Brno: VUT, 2002.
Nerud, V. Rádiové vysílače a přijímače II. Brno: UO 2009. S 3777/2

Doporučená:
Žalud, V. Vysokofrekvenční přijímací technika. Praha: SNTL, 1986.
Levanon, N. Radar Signals. New York: Wiley, 2004. ISBN 978-0471473787

Ústní zkouška, písemný test, účast na cvičení