Radiotechnické signály II RS II-5-MPV
Název předmětu Radiotechnické signály II (RS II)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Radiotechnické signály II (4/7)
Radiotechnické signály II (4/8)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Definice, význam, vlastnosti a způsob výpočtu korelace a konvoluce rt signálů, praktický výpočet funkce autokorelace a vzájemné korelace pro základní radiotechnické signály. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Složité rt signály (signály s vnitroimpulsní modulací) v radiolokace – LFM, fázové modulace, atd. – základní popis a charakteristiky. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces optimální filtrace rt signálů známého tvaru, přizpůsobený filtr a jeho význam v radiolokaci. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definice, význam a interpretace funkce neurčitosti rt signálů a její význam v radiolokaci. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpočet funkce neurčitosti základních rt signálů. 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Složité rl signály - Costasovy kódy, NLFM – výpočet funkce neurčitosti, výpočet Costasových kódů. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Složité rl signály - BPSK - Barkerovy kódy, vhnízděné kódy, suboptimální kódy. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Složité rl signály - Polyfázové kódy, Ipatovovy kódy, Hufmanovy kódy – výpočet funkce neurčitosti. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Složité rl signály - Frankovy kódy, Zadoff-Chu kódy, Kódy P2 a P4 – výpočet funkce neurčitosti. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepřizpůsobená filtrace, komplementární kódy - výpočet funkce neurčitosti. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Čechák, J. Zpracování radiolokačních signálů – I. Brno: 2004. S-2399
Čechák, J. Zpracování radiolokačních signálů – II. Brno: 2006. S-2510
Beer, F. Přijímače radiotechnických průzkumných prostředků. Brno: 1984. S-1116
Beer, F. Přijímače V, Směšovače rt. Přijímačů. Brno: Vojenská akademie, 1986. S-1736/V
Beer, F. Přijímače radiotechnických průzkumných prostředků. Brno: Vojenská akademie, 1984. S-1116

Doporučená:
Levanon, N. Radar Signals, Wiley, ISBN: 978-0471473787, New York, 2004
Tsui, B. J. Microwave Receivers With Electronic Warfare Applications. SciTech Publishing, 2005. ISBN 978-1891121401
Marple, S. L. Digital spectral Analysis. New Jersey: Prentice Hall Signal Processing Series, 1987
Eichler,J., Žalud,V. Selektivní radioelektronická zařízení, Praha: SNTL, 1983
Richards, M. A. Fundamentals of Radar Signal Processing. McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0071798327
Poisel, R. A. Electronic Warfare Receivers and Receiver Systems. Artech House, 2014 ISBN 978-1608078417

Ústní zkouška, písemná zkouška, účast na cvičení, absolvování laboratorních cvičeních