Radiotechnické signály II RS II-5-MPV
Název předmětu Radiotechnické signály II (RS II)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Radiotechnické signály II (4/7)
Radiotechnické signály II (4/8)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Funkce neurčitosti skupiny impulsů – volba vhodné Top a jejich posloupností. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podstata, význam a konstrukce rt signálů s neharmonickou nosnou, Struktura nesinusového radiolokačního signálu a jeho vlastnosti z hlediska radiolokace. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neparametrické metody spektrální analýzy rt signálů - vlnková dekompozice, metoda MUSIC, Welchova metoda, multi taper metoda, apod. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signály s vícenásobnou nosnou a signály s OFDM modulací a jejich využití v radiolokaci. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signály pro multistatickou radiolokaci a sdílení pásma CDMA - m-sekvence, Goldovy a Kasamiho kódy a výpočet funkce vzájemné korelace. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šumové poměry v přijímači. Měření a výpočet šumového čísla a citlivosti. 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superhetrodynní přijímač, princip činnosti a požadavky na jednotlivé subsystémy. 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamické charakteristiky přijímačů, jejich úprava a řízení zisku přijímačů pro radiolokaci a ES. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vstupní obvody přijímačů, vf. zesilovače, subsystémy ochran přijímače. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měření s-parametrů vf tranzistorů, návrh vf zesilovače a jeho měření. 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Princip parametrického zesilovače a jeho výpočet. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Směšovače v radiotechnických přijímačích, jejich základní typy a parametry, návrh a měření směšovačů. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscilátory v radiotechnických přijímačích, návrh mikrovlnného oscilátoru a měření jeho charakteristik 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální typy oscilátorů pro mikrovlnné aplikace a způsoby jejich řízení. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezifrekvenční zesilovač, základní charakteristiky MFZ, měření kmitočtové charakteristiky a dynamického rozsahu MFZ, logaritmický zesilovač. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detekce (demodulace) radiotechnických signálů, amplitudová kmitočtová a fázová demodulace. 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přímozesilující a homodynní přijímače v systémech ES. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDR – digitální přijímače pro radiolokační a ES systémy, požadavky na jednotlivé subsystémy. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přijímače s okamžitým měřením kmitočtu, mikroscanující přijímače. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multikanálové přijímače, akusticko-optické přijímače. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Čechák, J. Zpracování radiolokačních signálů – I. Brno: 2004. S-2399
Čechák, J. Zpracování radiolokačních signálů – II. Brno: 2006. S-2510
Beer, F. Přijímače radiotechnických průzkumných prostředků. Brno: 1984. S-1116
Beer, F. Přijímače V, Směšovače rt. Přijímačů. Brno: Vojenská akademie, 1986. S-1736/V
Beer, F. Přijímače radiotechnických průzkumných prostředků. Brno: Vojenská akademie, 1984. S-1116

Doporučená:
Levanon, N. Radar Signals, Wiley, ISBN: 978-0471473787, New York, 2004
Tsui, B. J. Microwave Receivers With Electronic Warfare Applications. SciTech Publishing, 2005. ISBN 978-1891121401
Marple, S. L. Digital spectral Analysis. New Jersey: Prentice Hall Signal Processing Series, 1987
Eichler,J., Žalud,V. Selektivní radioelektronická zařízení, Praha: SNTL, 1983
Richards, M. A. Fundamentals of Radar Signal Processing. McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0071798327
Poisel, R. A. Electronic Warfare Receivers and Receiver Systems. Artech House, 2014 ISBN 978-1608078417

Ústní zkouška, písemná zkouška, účast na cvičení, absolvování laboratorních cvičeních