CIS Management ŘKIS-5-MPV
Subject CIS Management (CISM)
Guarantee Ing. Miroslav Hopjan, CSc.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pub-53-01-1: Velení a řízení v operacích
S-3610: Řízení komunikační a informační podpory
S-3701: Komunikační a informační podpora SVŘ na operačně taktickém stupni
Pub-53-01-1: Velení a řízení v operacích Štábní práce v operacích
Pub-53-01-2: Velení a řízení v operacích Štábní práce v operacích, I. část
Pub-53-01-3: Velení a řízení v operacích Štábní práce v operacích, 2. část
Pub-53-01-4: Velení a řízení v operacích Štábní práce v operacích, 3. část

Ústní a písemná, zpracování dokumentace pro plánování komunikační a informační podpory operace.