Aviation Equipment Systems SLV-5-MP
Subject Aviation Equipment Systems (AEQS)
Guarantee mjr. Ing. Martin Polášek, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aviation Equipment Systems (3/6)
Aviation Equipment Systems (4/7)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUB, M., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Vybavení a výzbroj letadel I. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-393-8
MOLL, V., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Systémy řízení výzbroje letadel. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-609-0
MOLL, V., NĚMEČEK, J. Palubní systémy zamíření zbraní. Brno: Univerzita obrany, 2006.
MOLL, V., NEJEDLÝ, L. Palubní systémy zamíření zbraní II. S471, Brno: VA, 2001
ČIŽMÁR, J., NĚMEČEK, J. Palubní systémy zamíření zbraní III. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-680-9

Doporučená:
STRICKLAND, J. Fundamentals of Combat Modeling. Lulu, 2010. ISBN 978-1-257-00583-3
WILLIAMS, Anthony G., GUSTIN, Emmanuel. Flying guns the Modern Era. Marlborough: Crowood Press, 2004. ISBN 978-1-86726-655-2
FLEEMAN, Eugene. L. Missile Design and System Engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. ISBN 978-1-60086-908-2
BLAKELOCK, John H. Aircraft and Missiles. New York: John Wiley & Sons, 1991. ISBN 0-471-50651-6
WILLIAMS, Thomas L. Thermal Imaging Cameras Characteristics and Performance. Boca Raton: Taylor & Francise Group, 2009. ISBN 978-1-4200-7185-6
JUKES, Malcolm. Aircraft Display Systems. London: Professional Engineering Publishing, 2004. ISBN 1-86058-406-3

6. semestr: ústní zkouška, účast na cvičeních, prezentace
7. semestr: ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičeních, prezentace

Požadavky na samostatnou práci studenta (90 hodin):
6. semestr:
- Studium vybraných problémů letecké munice a stanovišť a systémů řízení
výzbroje (300 stran) – 24 h
- Příprava prezentace na zadané téma a příprava na semestrální zkoušku – 6 h
7. semestr:
- Studium vybraných problémů z oblasti naváděcích systémů, teorie zamíření zbraní
a prostředků zaměření cílů (300 stran) - 30 h
- Zpracování semestrální práce a její prezentace (20 normostran) – 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce – 10 h