Systémy letecké výzbroje SLV-5-MPV
Název předmětu Systémy letecké výzbroje (SLV)
Garant mjr. Ing. Martin Polášek, Ph.D.
Katedra Katedra letecké techniky
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Systémy letecké výzbroje (3/6)
Systémy letecké výzbroje (4/7)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Prostředky zaměření cílů 20 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorie zamíření letecké střelby 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorie zamíření leteckého bombardování 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
DUB, M., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Vybavení a výzbroj letadel I. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-393-8
MOLL, V., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Systémy řízení výzbroje letadel. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-609-0
MOLL, V., NĚMEČEK, J. Palubní systémy zamíření zbraní. Brno: Univerzita obrany, 2006.
MOLL, V., NEJEDLÝ, L. Palubní systémy zamíření zbraní II. S471, Brno: VA, 2001
ČIŽMÁR, J., NĚMEČEK, J. Palubní systémy zamíření zbraní III. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-680-9

Doporučená:
STRICKLAND, J. Fundamentals of Combat Modeling. Lulu, 2010. ISBN 978-1-257-00583-3
WILLIAMS, Anthony G., GUSTIN, Emmanuel. Flying guns the Modern Era. Marlborough: Crowood Press, 2004. ISBN 978-1-86726-655-2
FLEEMAN, Eugene. L. Missile Design and System Engineering. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. ISBN 978-1-60086-908-2
BLAKELOCK, John H. Aircraft and Missiles. New York: John Wiley & Sons, 1991. ISBN 0-471-50651-6
WILLIAMS, Thomas L. Thermal Imaging Cameras Characteristics and Performance. Boca Raton: Taylor & Francise Group, 2009. ISBN 978-1-4200-7185-6
JUKES, Malcolm. Aircraft Display Systems. London: Professional Engineering Publishing, 2004. ISBN 1-86058-406-3

6. semestr: ústní zkouška, účast na cvičeních, prezentace
7. semestr: ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičeních, prezentace

Požadavky na samostatnou práci studenta (90 hodin):
6. semestr:
- Studium vybraných problémů letecké munice a stanovišť a systémů řízení
výzbroje (300 stran) – 24 h
- Příprava prezentace na zadané téma a příprava na semestrální zkoušku – 6 h
7. semestr:
- Studium vybraných problémů z oblasti naváděcích systémů, teorie zamíření zbraní
a prostředků zaměření cílů (300 stran) - 30 h
- Zpracování semestrální práce a její prezentace (20 normostran) – 20 h
- Příprava na semestrální zkoušku a obhajobu semestrální práce – 10 h