Applied Chemistry ACH-5-MP
Subject Applied Chemistry (ACH)
Guarantee pplk. Ing. Monika Hoskovcová, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Applied Chemistry (3/5)
Applied Chemistry (3/6)
Applied Chemistry (4/7)
Applied Chemistry (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 9
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction of physical chemistry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermodynamics of mixtures, phase equilibrium 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical steady state 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemical reactions kinetics 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrochemistry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory excercise – Selected chapters of Physical chemistry 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thermodynamics of individual 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratory excercise – Selected chapters of Analytical chemistry 146 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
McMURRY, J. Organická chemie. 6. vydání. Praha: VŠCHT, 2007. ISBN 978-80-7080-637-1 Brno: VUT, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8 
McMURRY, S. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice. 6. vydání. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN: 978-80-7080-723-1 
SVOBODA, J. Organická chemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-561-7 
FIKR, J.; KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 243 s., 2002. ISBN 80-85839-71-7 
LIŠKA, F. Konstituce, konformace, konfigurace v názvech organických sloučenin. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-640-1 
VOLKA, Karel a kol. Analytická chemie I. Praha: VŠCHT,1995. ISBN 80-7080-245-6
VOLKA, Karel a kol. Analytická chemie II. Praha: VŠCHT, 1995. ISBN 80-7080-227-8
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2008 
TOCKSTEIN, A. Základy fyzikální chemie, UPa, 1. a 2.díl, 2000 a 2005. ISBN 80-7194-778-4 
HANDLÍŘOVÁ, M.; SKOPAL, F.; DLASK, V. Sbírka příkladů z fyzikální chemie, UPa, 2003 
NOVÁK, J. a kol. Fyzikální chemie I. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-360-6 
MUCK, A. Základy strukturní anorganické chemie. 1. vydání, Praha: Academia, 2006, ISBN 80-200-1326-1
KLIKORKA, J.; HÁJEK, B.; VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. 1 vydání, Praha: SNTL, 1985

Doporučená:
ATKINS, P.; SHRIVER, D. Inorganic Chemistry. 3 vydání. New York: W. H. Freeman and Company, 763 s., 2003. ISBN 716728737 
HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Inorganic Chemistry, 3rd Ed.,Pearson, 2008
POTÁČEK, M.; MAZAL, C.; JANKŮ, S. Řešené příklady z organické chemie. 1. vydání. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-2274-4 
HLAVÁČ, J.; WIEDERMANNOVÁ, I.; HRADIL, P. Vybrané úlohy z preparativní organické chemie I. 1.vydání. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0499-0 
WIEDERMANNOVÁ, I.; GUCKÝ, T.; HLAVÁČ, J. Vybrané úlohy z preparativní organické chemie II. 1.vydání. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0520-2 
ZOLOTOV, Y. A.; IVANOV, V. M.; AMELIN, V. G. Chemical Test Methods of Analysis. 1. vydání. Elsevier: 2002. ISBN 0-4444-50261-0
CHRISTIAN, G. D. Analytical Chemistry. John Wiley and sons, Inc., 828 s., 2004
KELLNER, R.; MERMET J.-M.; WIDMER, H. M. Analytical Chemistry. Weinheim: Wiley – VCH, 916 s., 1998. ISBN 3-527-28881-3
VLÁČIL, F. a kol. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. Informatorium, 451 s., 1991. ISBN 80-85427-04-4
KOTRLÝ, S.; ŠŮCHA, L. Chemické rovnováhy v analytické chemii. 1. vydání. Praha: SNTL, 1988
OPEKAR, F. a kol. Základní analytická chemie. 2. vydání, Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1775-6
ATKINS, P. Physical Chemistry. 6. vydání. New York: W.H.Freeman and Company, 999 s., 2000. ISBN 0-7167-2871-0 
MOORE, W. J. Fyzikální chemie. 1. vydání. Praha: SNTL, 1979 
MALIJEVSKÝ, A.; NOVÁK, J. P., LABÍK, S.; MALIJEVSKÁ, I. Breviář fyzikální chemie, 2001 
FISCHER, O. a kol. Fyzikální chemie. 1 vydání. Praha: SPN, 1984 
POLÁK, R.; ZAHRADNÍK, R. Obecná chemie.1. vydání, Praha: Academia, 2000, ISBN 80-200-0794-6
KLIKORKA, J.; HANZLÍK, J. Názvosloví anorganické chemie. 3. vydání, Praha: Academia, 1987
JURSÍK, F. Anorganická chemie kovů. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-504-8
JURSÍK, F. Anorganická chemie nekovů. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2001. ISBN 80-7080-417-3
FLEMR, V.; HOLEČKOVÁ, E. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. vydání. Praha: VŠCHT, 2001. ISBN 80-7080-435-1

5 semestr:

Sdružený zápočtový písemný test

Sdružená ústní zkouška

zápočet a zkouška

6 semestr:

Průběžné testy ze znalostí laboratorních úkolů

100% účast na laboratorních cvičeních

Protokoly z laboratorních cvičení

zápočet a zkouška

7 semestr:

7 průběžných testů

Sdružený zápočtový písemný test

Sdružená ústní zkouška

zápočet a zkouška

8 semestr:

2 průběžné testy na cvičeních

Průběžné testy ze znalostí laboratorních úkolů

100 % účast na laboratorních cvičeních

Protokoly z laboratorních cvičení

Zápočtová písemná práce

zápočet a ústní zkouška