LRN Systems Technology TLRNS-5-MPV
Subject LRN Systems Technology (LRNST)
Guarantee pplk. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
LRN Systems Technology (3/6)
LRN Systems Technology (4/7)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-3825-0.
DOLEČEK, Jaroslav, Moderní učebnice elektroniky 1.-6. díl, BEN – technická literatura, Praha
KAMENÍK, Pavel. Příkazový řádek v Linuxu: praktická řešení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025128190

Doporučená:
LAMMLE, Todd. CCNA: výukový průvodce. Přeložil Jakub GONER. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6
FUKÁTKO, Jaroslav, FUKÁTKO, Tomáš, ŠINDELKA, Jiří. Teplo a chlazení v elektronice. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-86056-24-4
FUKÁTKO, Tomáš, FUKÁTKO, Jaroslav. Teplo a chlazení v elektronice II. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-199-3

6. semestr: Ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičení.
Požadavky na samostatnou práci studenta (30 hodin):
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 20 h
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (40 stran) - 4 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 6 h
7. semestr: Ústní zkouška, semestrální práce, účast na cvičení.
Požadavky na samostatnou práci studenta (30 hodin):
- Zpracování semestrální práce na zadané téma (20 normostran) - 20 h
- Studium vybraných kapitol povinné literatury (60 stran) - 6 h
- Zpracování protokolů z laboratorních cvičení - 4 h