Technologie systémů velení a řízení PVO TSVŘPVO-5-MP
Název předmětu Technologie systémů velení a řízení PVO (TSVŘPVO)
Garant prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek
Katedra Katedra protivzdušné obrany
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Technologie systémů velení a řízení PVO (4/7)
Technologie systémů velení a řízení PVO (4/8)
Technologie systémů velení a řízení PVO (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Doktríny k zajištění obranyschopnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závazky VzS/pozemní PVO a jejich důsledky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podstata a obsah velení a řízení (C2); C2 v obdobích míru, krize a války. Bojové velení 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přístupy k tvorbě architektury C4ISR, architektura systémů C4ISR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchozí, globální, referenční a cílová architektura 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proces tvorby architektur 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO Architecture Framework 3 - úvod 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Návrh schémat, základy a využití nástrojů pro tvorbu architektur (MS Visio, Enterprise Architect) 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAV - všeobecný náhled 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NCV - náhled schopností 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOV - operační náhled 14 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSOV - náhled orientovaný na služby 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
FARLÍK, J.; URBÁNEK, K.. NATO Architecture Framework v. 3 - Základy architektury systémů velení a řízení vzdušných sil. Skripta. Brno, Univerzita obrany, 2015, 75 s.
FARLÍK, Jan. Přístupy k ochraně objektů a eliminaci ohrožení I, Část 9, Náhled na systémy velení a řízení ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 74 s.
URBÁNEK, Karel. Velení, řízení a management při ochraně ODOS. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 85 s.

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení.