Teorie informace a kódování TIK-5-MPV
Název předmětu Teorie informace a kódování (TIK)
Garant pplk. Ing. Václav Plátěnka, Ph.D.
Katedra Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základy teorie informace – entropie, informace, redundace 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdrojové kódování – Shannon-Fannův kód, Huffmanův kód, LZW 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabezpečovací kódy – Hammingův kód, BCH, Reed-Solomon, konvoluční kódy, Viterbiho dekodér 16 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pelikán, K. Signály a systémy. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3594.

Doporučená:
Moon, K., T. Error Correction Coding. Wiley, New Jersey 2005. ISBN: 0-471-64800-0

Písemná, účast na cvičení a laboratorních praktikách.