Military Geography and Climatology VGK-5-MP
Subject Military Geography and Climatology (MGC)
Guarantee doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Geography and Climatology (2/4)
Military Geography and Climatology (3/6)
Military Geography and Climatology (4/7)
Military Geography and Climatology (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
LAUERMANN, L., RYBANSKÝ, M.: Vojenská geografie. Učebnice (Topo-58-1) HÚVG Praha, 2002, 160 s.
COLLINS, J. M.: Military geography for professionals and the public, National Defence University, Washington, D.C., 1998, 437 s.
NETOPIL, R.: Fyzická geografie I. Hydrologie – Limnologie – Oceánografie, 1. vydání. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1981, 258 s.
PEIXOTO, J. P., OORT, A. H.: Physics of Climate, American Institut of Physics, NY, 1992, 520 s.
NOSEK, M.: Metody v klimatologii. Učebnice, Praha 1972.
HORÁK, V. Termomechanika. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 106 s. Skripta S-2047
HORÁK, V. Termomechanika a hydromechanika. Početní a laboratorní cvičení. Brno: Univerzita obrany, 2014. 92 s. Skripta S-3850, ISBN: 978-80-7231-966-4
ŘEZÁČOVÁ a kol. Fyzika oblaků a srážek, Praha, Academia 2007, ISBN: 978-80-200-1505-1
RÉPAL, V: Fyzikální meteorologie I, Přednášky, S-1393/1, VA Brno 2000.
RÉPAL, V: Fyzikální meteorologie II, Přednášky, S-1393/2, VA Brno 2001.
RÉPAL, V: Fyzikální meteorologie III, Přednášky, S-1393/3, VA Brno 2005.

Doporučená:
GETIS, A. - GETIS, J. - FELLMANN, J. D.: Introduction to Geography, 10. Edition, McGraw-Hill, New York, 2006, 540 s. STRAHLER, A. – STRAHLER, A: Introducing Physical Geography, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998, 570 s.
DEMEK, J. - QUITT, E. - RAUŠER, J.: Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 1976.
DEMEK, J.: Obecná geomorfologie. Academia, Praha 1987
WHEELER, J. O., Muller, P. O., Thrall, G. I., Fik, T. J.: Economic Geography, Jon Wiley & Sons, INC., New York, 1998, 398 s.
CHALUPA, P.: Socioekonomická geografie v přehledu pro studenty 4-letého studia, MU Brno, 1996, 172 s.
ŠOTKOVSKÝ, I.: Socioekonomická geografie v obecném přehledu, VŠB-TU Ostrava, 1999, 195 s.
ŠAŠEK, M.: Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie, UJEP Ústí n.L.,1998, 76 s.
MIŠTERA, L.: Regionální geografie ČR; Socioekonomická geografie, ZU Plzeň, 1999, 165 s.
MARYÁŠ, J.: Ekonomická geografie I, MU Brno, 1995, 138 s. Rychlé vojenskogeografické informace. MO ČR – GeoSl AČR Praha, průběžná vydání.
NETOPIL, R.: Základy hydrologie povrchových a podpovrchových vod. Praha Státní pedagogické nakladatelství 1970.
MÍKOVÁ, T. VALERIÁNOVÁ, A. VOŽENÍLEK, V.: Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2007, 255 s.
ŠÍR, A.: Vojenská klimatologie. Skripta, S-716 , VA 1992.
HARTMANN, D.: Global physical climatology. ACADEMIC PRESS, San Diego, USA, 1994
KALVOVÁ, J., MOLDAN, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skripta, UK 1996.
PECHALA, F. – BEDNÁŘ, J.: Příručka dynamické meteorologie. Praha, Academia 1991.
BEDNÁŘ, J. Pozoruhodné jevy v atmosféře. Praha, Academia 1989,ISBN 80-200-0054-2
RÉPAL, V.: Fyzika atmosféry, Brno, Univerzita obrany, 2012, ISBN 978-80-7231-857-5.
HORÁK, V.; KULISH, V. V. Thermodynamics. Brno: University of Defence, 2011. 102 s. Skripta S-3176, ISBN 978-80-7231-793-6.

4. semestr: klasifikovaný zápočet, účast na cvičení
6. semestr: zápočet, písemná zkouška, účast na cvičeních
7. semestr: zápočet, ústní zkouška, účast na cvičení
9. semestr: klasifikovaný zápočet, účast na cvičení, prezentace na semináři

Požadavky na samostatnou práci studentů (92 hodin):
4. semestr:
- zpracování cvičení z hydrologie - 26 h
7. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 18 h
9. semestr:
- studium vojenskogeografických podmínek válčišť - 36 h
- zpracování prezentací - 12 h