Vojenská meteorologie VM-5-MP
Název předmětu Vojenská meteorologie (VM)
Garant Ing. František Hudec, CSc.
Katedra Katedra vojenské geografie a meteorologie
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenská meteorologie (4/8)
Vojenská meteorologie (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zprávy SYNOP, TEMP. Staniční modely pro přízemní a výškové mapy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metodika zpracování meteorologických podkladových materiálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pole meteorologických charakteristik a jejich vyhodnocování na mapách 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Všeobecná cirkulace atmosféry 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzduchové hmoty 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmosférické fronty 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlakové útvary 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HUDEC, F.: Synoptická meteorologie I. Skripta UO S-3636, Brno 2005
HUDEC, F.: Synoptická meteorologie II. Skripta UO S-3636/2, Brno 2006. ISBN: 978-80-7231-209-2
HUDEC, F.: Synoptická meteorologie III. Skripta UO S-3636/3, Brno 2008. ISBN: 978-80-7231-569-7
HUDEC, F.: Synoptická meteorologie IV. Skripta UO S-3636/4, Brno 2010. ISBN: 978-80-7231-729-5
HUDEC, F.: Synoptická meteorologie V. Skripta UO S-3636/5, Brno 2012. ISBN: 978-80-7231-879-7

Doporučená:
BLUESTEIN, H. B.: Synoptic-dynamic meteorology in midlatitudes - I, II. London 1993. ISBN: 978-0195062670
KURZ, M.: Synoptische Meteorologie. Učebnice Deutsche Wetterdienst, Offenbach 1990. ISBN: 3-88148-262-8
ZVEREV, A.S.: Synoptická meteorológia. Učebnice. ALFA Bratislava 1986
HOLUB, J.: Meteorologické kódy, 1. část. Skripta VA Brno, S-1705, Brno 1998
HOLUB, J.: Meteorologické kódy, 4. část. Skripta VA Brno, S-1969, Brno 2003

8. semestr: klasifikovaný zápočet, účast na cvičeních
9. semestr: ústní zkouška, účast na cvičeních, prezentace v rámci konzultace synoptické situace

Požadavky na samostatnou práci studentů (46 hodin):
8. semestr:
- studium a praktické procvičení staničních modelů pro synoptické mapy - 6 h
- studium a praktické procvičení zákresu termodynamických diagramů - 6 h
9. semestr:
- studium vybraných kapitol povinné literatury (100 stran) - 12 h
- zpracování prezentací pro konzultaci synoptické situace a briefing - 22 h