High-frequency Equipment VZ-5-MPV
Subject High-frequency Equipment (HFE)
Guarantee pplk. prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.
Department Katedra komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Nováček, Z. Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Brno: VUT, 2006. ISBN 80-214-3301-9
Tysl V., Růžička, V. Základy mikrovlnné techniky. Praha: SNTL, 1989. ISBN: 80-03-00141-2
Hanus, S., Svačina, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika. Brno: VUT, 2000. ISBN 80-214-1765-X
Zeman, M. Antény a anténní soustavy. Brno: Univerzita obrany, 2006. S-2746

Doporučená:
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 1. díl - Měřicí přístroje a základní měření. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1958.
Vrba, J. Měření na centimetrových vlnách 2. díl - Měřicí metody pro mikrovlnná spojová zařízení. Praha: NADAS, 1980.

Ústní, písemná, účast na cvičení, zpracované protokoly z laboratorních cvičení