Fundamentals of Aerodynamics and Aircraft Design ZAKL-5-MPV
Subject Fundamentals of Aerodynamics and Aircraft Design (FAAD)
Guarantee pplk. Ing. Adolf Jílek, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Fundamentals of Aerodynamics and Aircraft Design (3/6)
Fundamentals of Aerodynamics and Aircraft Design (4/7)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] KADLEC, Jaromír a Miroslav POSPÍCHAL. Nauka o materiálu I. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-705-9. Označení v knihovně UO: S-3811
[2] TŘÍSKA, Václav: Kompozitní materiály ve výrobě letadel. Brno: Vojenská akademie, 2004. Označení v knihovně UO: S-2065
[3] ONDERLIČKA, Pavel. Aerodynamika. Brno: Univerzita obrany, 2004. Označení v knihovně UO: S-2385
[4] PETRÁSEK, Miloslav. Konstrukce letadel. Brno: Vojenská akademie, 2003. Označení v knihovně UO: S-2049
[5] MED, Slavomír a Jiří PEČINKA. Základy leteckých motorů. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-619-9. Označení v knihovně UO: S-3794
[6] MED, Slavomír a Petr KAISAR. Letadlové soustavy. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-772-1. Označení v knihovně UO: S-3823

Doporučená:
[7] PETRÁSEK, Miloslav. Konstrukce vrtulníku. Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-7231-902-2. Označení v knihovně UO: S-2575
TŘETINA, Karel. Letadlové instalace. Brno: Vojenská akademie, 1986. Označení v knihovně UO: S-345/1
[9] TŘETINA, Karel. Letadlové instalace. Brno: Vojenská akademie, 1987. Označení v knihovně UO: S-345/2

Ústní zkouška, písemné testy v průběhu semestru, prezentace samostatných prací
Požadavky na samostatnou práci studenta (60 hodin):
- studium vybraných kapitol povinné a doporučené literatury (500 stran) - 50 h
- samostudium a příprava na závěrečnou zkoušku (10 hodin)